Styrelse & VD

SIQs styrelse som både består av ledamöter och suppleanter är utsedda av Intressentföreningen och av svenska staten genom Tillväxtverket. Styrelsens uppdrag fastslås i SIQs stadgar.

SIQs styrelseledamöter och suppleanter är utsedda av Intressentföreningen och av staten genom Tillväxtverket.

Anna Nilsson-Ehle

Styrelseordförande
SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

Göran Lundwall

Styrelseledamot, Interimschef

Lena Båvegård

Ordförande i medlemsstyrelsen, Sr VP Global Functions
Mycronic AB

Göran Henriks

Utvecklingsdirektör
Qulturum

Helena Thunander Holmstedt

Försvarsmakten

Christina Forsberg

Generaldirektör CSN

Dag Kroslid

VD
NorDan AB

Clas Hättestrand

Professor
Stockholms universitet

Susan Ballhausen Bjelke

VD

Koncern

Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group

SIQ äger EPSI Rating Group som mäter, analyserar och ger råd kring kundupplevelser inom privat och offentlig sektor i Europa. Verksamheten har sitt ursprung i ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm och har mätt kundupplevd kvalitet inom ett flertal branscher sedan 1989. I Sverige heter verksamheten Svenskt Kvalitetsindex. Idag finns EPSI-gruppen förutom i Sverige även i Finland, Danmark, Norge och Storbritannien. På årsbasis genomför EPSI och SKI närmare 500 000 intressentintervjuer inom ett 20-tal branscher.