Utmärkelser

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer som har målet att bli riktigt framgångsrika är välkomna att delta. Ni kan även delta med exempelvis en division, avdelning eller affärsenhet. Uppdaterad information om 2022 års utmärkelse kommer inom kort.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

  • Stödjer utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet
  • Ger en detaljerad återföring till alla deltagande organisationer
  • Hjälper verksamheter i sin utveckling mot framgång i världsklass

Anmälningstiden för 2021 har gått ut

Fredag 30 april

Produktblad

Regler och anvisningar (inkl pris)

Utmärkelsen Svensk Kvalitet logotype 2021

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete.

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär en omfattande beskrivning av verksamheten, utförd av egna medarbetare. När medarbetare på alla nivåer ställs inför frågeställningar som ni valt för er verksamhetsutvärdering växer en ny medvetenhet fram om var man står och vad som kan uppnås. Detta är den bästa drivkraften för förbättringsarbete.

Att delta skapar engagemang

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet kräver noggrann planering utifrån tidplanens bestämda datum. Ett deltagande innebär ett tävlingsmoment med ett tydligt mål, vilket skapar ett positivt engagemang hos alla medarbetare. Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan vara ett av de viktigaste steg du och din organisation tar.

Alla kan delta

Såväl stora som små organisationer kan delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Tjänste- och varutillverkande företag deltar sida vid sida. Näringsliv, förvaltning och offentlig sektor möts på samma plan. SIQ prövar och godkänner deltagandet.

Alla går i mål

Det första etappmålet nås när det egna arbetet med beskrivningen av er verksamhet är färdig. Det andra etappmålet utgörs av den omfattande utvärdering som görs av ett examinatorteam. Teamet består av utvalda och specialutbildade examinatorer från svenska företag och organisationer som arbetar med utvärdering av den organisation de tilldelats.

En handlingsplan för framtiden

Den sista etappen är återföringsrapporten från examinatorerna – ett dokument som samlar organisationens starka sidor och förbättringsområden. Resultaten från utvärderingen kan ligga till grund för den deltagande organisationens strategiska planering. Examinatorteamet arbetar mellan 500 och 1000 timmar med återföringsrapporten.

Alla är vinnare

Att fullfölja ett deltagande i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär i sig själv en vinst. Vinsten består av den kompetensutveckling och de förbättringar som uppnås på vägen. SIQ utfärdar ett deltagarbevis till alla organisationer som deltar.

Föredöme för kvalitetsutveckling

Den eller de organisationer som bedöms vara föredömen för hållbarhetsinriktad, kunddriven verksamhetsutveckling i Sverige får ta emot diplomet för Utmärkelsen Svensk Kvalitet vid en högtidlig ceremoni. Den eller de organisationer som kommit långt i sin hållbarhetsinriktade, kunddrivna verksamhetsutveckling, men ännu inte uppnått nivå för Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan om så bedöms få ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

Regler för deltagande

Vem kan delta? I Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021 kan varu- och tjänsteproducerande organisationer eller delar därav i privat och offentlig sektor delta. Fler än en utmärkelse eller erkännande kan delas ut. För att vara berättigad att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet ska organisationen bedriva en verksamhet som gör det möjligt att på ett meningsfullt sätt redogöra för verksamheten enligt kriterierna i den modell som valts.

Verksamheten ska i allt väsentligt kunna verifieras inom Sverige.

Den deltagande organisationens verksamhet ska bedrivas självständigt, vilket innebär att den:

• är klart definierad och avgränsad med avseende på ansvar, befogenheter, resultat med mera. Detta ska vara dokumenterat i till exempel årsredovisning, organisationsplan eller motsvarande.

• inte främst är en intern stödfunktion åt annan enhet. Organisation som omfattar flera enheter med i det närmaste identisk verksamhet får delta med endast en enhet under samma år.

Det är SIQ som prövar och godkänner en organisations deltagande. Beslut baseras på uppgifter om struktur, kunders organisatoriska ställning samt verksamhetens utformning.

Den organisation som erhåller Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021 kan inte erhålla Utmärkelsen 2022 eller 2023.

Se en kort presentation av 2020 års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Erkännande av Framgångsrik Verksamhetsutveckling:

Domarkommitté 2021

  • Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  • Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  • Åke Ljungdahl, Senior Director Quality, Volvo Cars
  • Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Bli examinator!

Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning, som löper under en längre tid.

Att fira framgångar och dela glädjen med andra skapar ett brett engagemang långt utanför den egna verksamheten.

Anna Hellberg Wulfing, verksamhetsutvecklare HSB Stockholm


Mikael Lindström

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Quality Innovation Award
073-837 61 00
mikael.lindstrom@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.