Till alla inlägg

1000 miljarder anledningar att förbättra!

Blogg
2019-05-14

I dagarna har vi kunnat läsa om att utformningen av offentliga upphandlingar i Sverige ger upphov till årliga slöserier på ca 135 miljarder kronor, och i dess kölvatten följer många resurskrävande överprövningar.

Men det här är väl knappast något nytt säger någon. Kanske inte, vilket knappast gör saken bättre och ännu mer motiverar att vi talar om det. Kvalitetsbristkostnader kommer nämligen i många skepnader och är inte nödvändigtvis synliga för ögat eller i organisationens kassationslåda. Omarbete, dubbelarbete och uteblivit arbete är bara några få varianter som lätt går under radarn i allt för många sammanhang.

Effekterna kan däremot bli betydligt mer påtagliga. Såväl för den enskilda individens välbefinnande, som för organisationers konkurrenskraft och för samhället i stort.

Att göra rätt saker på rätt sätt

Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning p.g.a. produkter, tjänster och processer inte möter olika intressenters krav och förväntningar. Satt i relation till AB Sverige talar vi alltså om hela tusen miljarder!

Att minska kvalitetsbristkostnader handlar ytterst om att göra rätt saker på rätt sätt i större utsträckning än idag. Samtidigt som flera av framgångsfaktorerna för detta är kända ser vi tecken på att många organisationer läcker resurser i onödan.

  • Förståelsen för det som skapar kundvärde är mer kritiskt än någonsin. Trots det visar SKIs kundnöjdhetsmätningar en vikande resultattrend sedan 2010, glädjande nog med ett litet trendbrott för 2018.
  • Ledarskapets förmåga att utveckla hållbara verksamheter där organisationens samlade kompetens tas tillvara är en av våra största ledningsutmaningar enligt SIQs senaste framtidsstudie.
  • Gallups ”state of the global workplace” indikerar att endast ca 14% av Sveriges medarbetare aktivt är engagerade i verksamheten och dess utveckling.

Så är det viljan, förmågan eller tiden att förbättra som saknas?

Ett snabbt och enkelt sätt att få en uppfattning om detta är att spegla den egna verksamheten i Tusenmiljarder testet.

Men en varning är på sin plats, tusenmiljarder kan ta ett par minuter av din tid!

Michael Westher

Bästa hälsningar,

Michael Westher
Skribent på Quality 5.0 Forum och affärsutvecklare på SIQ