Till alla inlägg

SIQ utvecklar ledningsmodell för mikroföretag

Forskning
2019-12-12

SIQ har beviljats cirka 1,5 miljoner kronor av Tillväxtverket för utveckling av en ny svensk ledningsmodell för mikroföretag – en landsbygdsatsning för ökad konkurrenskraft i Sveriges näringsliv genom digitalisering.

Forsknings- och utvecklingsprojektet syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla och anpassa SIQ Managementmodell för mikroföretag. Genom en anpassad svensk ledningsmodell har projektet som mål att främja digitaliseringens möjligheter och bidra till digital transformation i företag på landsbygden.

Projektet kommer att ske i samverkan med flera mikroföretag, Tillväxtverket och Almi Företagspartner. Fokus är inställt på utveckling av nya metoder och arbetssätt som ger stöd för mikroföretag att hantera en hög förändringstakt och samtidigt ge förutsättningar för tillväxt genom nya innovationer.

Projektet medfinansieras av SIQ Intressentförening.

– För att leda för framgång i en turbulent värld behöver även ledningsmodeller utvecklas i takt med tiden. Vi är därför mycket glada och stolta över Tillväxtverkets förtroende och samtidigt ödmjuka inför uppgiften att utveckla en ny svensk ledningsmodell för mikroföretag, kommenterar Mats Deleryd, vd på SIQ. Vi ser fram emot en fördjupad samverkan och samproduktion med mikroföretagen, Tillväxtverket och Almi Företagspartner.

SIQs forskningsledare Anders Fundin, som även är professor vid Mälardalens högskola, är ansvarig för projektet.


Anders Fundin

Forskningsledare