Till alla inlägg

Anna Nilsson-Ehle är vald till ny styrelseordförande i SIQ

Pressmeddelande
2020-05-18

Den 11 maj 2020 tillträdde Anna Nilsson-Ehle som ny styrelseordförande i SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Anna Nilsson-Ehle efterträder Jan Sundling som varit ordförande sedan 2015.

Som nytillträdd styrelseordförande ser Anna Nilsson-Ehle fram emot att leda SIQs fortsatta arbete med att skapa, samla och sprida kunskap om att leda för hållbar och kundfokuserad utveckling av svenska verksamheter.

– Jag har alltsedan min tid på Volvo varit intresserad av kvalitets- och ledningsfrågor och utvecklingen mot ett allt tydligare kund- och samhällsperspektiv.

– Jag hoppas genom min ordföranderoll kunna bidra till SIQs fortsatta kraftfulla insatser för att stödja utveckling av verksamheter inom näringsliv och samhälle som strävar mot hållbar framgång, kommenterar Anna Nilsson-Ehle sitt nya uppdrag. Med bred erfarenhet från akademin och ledande befattningar inom bland annat Volvokoncernen, Universeum och SAFER samt olika styrelseuppdrag inom näringsliv, myndigheter och samverkansfunktioner har Anna Nilsson-Ehle en stark övertygelse att hållbar framgång bygger på principerna för kvalitetsutveckling – samma grundläggande tänkesätt och metoder kan appliceras på alla verksamheter i ett samhälle som strävar mot hållbarhet, för egen del och för vår planet.

Viktiga områden för SIQ de närmaste åren

Områden som Anna Nilsson-Ehle pekar ut som viktiga för SIQ de närmaste åren är fortsatt kvalitetsutveckling för offentlig sektor, stöd åt analys och verktyg för att åtgärda kvalitetsbrister på systemnivå samt engagemang från näringslivet i strategisk ledning av kvalitetsutveckling.

– Det är med stor glädje som vi välkomnar Anna Nilsson-Ehle som ny ordförande i SIQ. Med hennes goda förståelse och stora engagemang för kvalitets- och hållbarhetsfrågor får SIQ en god ambassadör för de viktiga frågorna som institutet driver, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, som är en av SIQs två huvudmän.

– Då SIQs verksamhet fungerar som ett nav mellan akademi, näringsliv och offentlig förvaltning besitter Anna Nilsson-Ehle en mycket lämplig erfarenhet för uppdraget som styrelseordförande för SIQ, menar Åke Ljungdahl, Senior Director Quality, Volvo Car Corporation, tillika ordförande i SIQ Intressentförening, SIQs andra huvudman som består av företag och organisationer från privat och offentlig sektor.

För ytterligare information kontakta:

Mats Deleryd, VD, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, telefon 070-346 37 25, e-post mats.deleryd@siq.se