Till alla inlägg

Årets fyra vinnare av Quality Innovation Award visar att hållbarhet är vägen framåt

Pressmeddelande
2021-11-02

Årets fyra vinnare av Quality Innovation Award visar att hållbarhet är vägen framåt
Målet med Quality Innovation Award är att premiera innovationer och inspirera innovatörer att tro på sina idéer. Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award är Actibump, Instant Thread Coloring, NOAQ Boxvall och Ungdomsgård online.

Den svenska utmärkelseceremonin 2021 äger rum kl. 14.00-15.30 den 14 december i Göteborg, digitalt och direktsänt.
Vi välkomnar dig till en digital och direktsänd ceremoni och ser fram emot din anmälan, senast den 9 december 2021 via länken här;
Anmälan Quality Innovation Award Ceremoni 2021

Vinnare av Quality Innovation Award 2021 i Sverige:

  • Actibump
  • Instant Thread Coloring
  • NOAQ Boxvall
  • Ungdomsgård online

– Vi är oerhört stolta över de vinnande svenska innovationerna i år, kommenterar Göran Lundwall, verkställande direktör för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom innovationsutmärkelsen i Sverige. Liksom tidigare år är hållbarhet ett centralt tema för innovationerna vilket ger stor framtidstro. I år har dessutom flera av innovationerna större fokus på social hållbarhet än tidigare.

Edeva AB
Innovation: Actibump
Kategori: Business Innovations (Micro & Startup)
Domarkommitténs motivering: Med ett aktivt farthinder som utifrån ett innovationsperspektiv – att något är nytt, är värdeskapande och gör faktisk nytta – så uppfyller Actibump dessa tre kriterier. Actibump skyddar omgivningen samtidigt som det har minimal påverkan på bilister som följer hastighetsgränserna eftersom det endast inverkar i de situationer då lagöverträdelser sker. Actibump skapar värde inom flera områden då sänkta hastigheter medför positiva effekter såsom ökad trafiksäkerhet och minskade utsläpp.

Actibump är ett aktivt farthinder som endast blir ett farthinder för de som kör för fort. Actibump håller sig I nivå med vägbanan för alla bilister som håller fartgränsen. När en bilist kör för fort fälls en lucka, som är integrerad i vägbanan, ned ett par centimeter i vägbanan och skapar på så sätt ett inverterat farthinder.

 

Coloreel Group AB
Innovation: Instant Thread Coloring
Kategori: Circular Economy and Carbon Neutrality Innovations
Domarkommitténs motivering:  Innovationen “Instant Thread Coloring (ITC) technology for embroidery and textile industry” är ett utmärkt exempel på hur nytänkande, teknik och en miljömedvetenhet kan göra världen bättre. Innovationen är banbrytande genom att färgning av tråden görs på plats och utifrån behov och innovationen visar vägen för textilindustrin och andra branscher som behöver ta ett steg mot en mera hållbar produktion.

Coloreel är ett svenskt varumärke inom textilinnovation som har tagit fram en banbrytande teknik för broderi som möjliggör färgning av textiltråd av hög kvalitet på begäran, vilket öppnar upp en värld av potential.

 

NOAQ Flood Protection AB
Innovation: NOAQ Boxvall
Kategori: Business Innovations (Small & Medium)
Domarkommitténs motivering: NOAQ Boxvall är en unik innovation som kan skapa stor nytta för räddningstjänst och privatpersoner vid översvämningar och oväder. Med tanke på aktuella klimatförändringar torde denna innovation vara av största vikt och kunna bidra till ett högt värdeskapande vid olyckor och naturkatastrofer. Genom att nyttja naturens fysikaliska principer på ett nytt sätt bidrar denna innovation till att påtagligt effektivisera uppbyggande av barriärer vid översvämningar samt att dramatiskt underlätta för den personal som utför sådant arbete.

Boxvall väger endast 7 kg per meter, det är ca 1 % av samma längd med traditionella sandsäckar. Att en sådan lätt produkt ändå kan vara stabil beror på den s k ”Bokstödsprincipen”. En vinklad bit metall fungerar som ett bokstöd i en bokhylla, men stödet får sin stabilitet från böckernas tyngd. Foto: Räddningstjänsten Kufstein

 

Region Gotland
Innovation:
Ungdomsgård online
Kategori: Public Sector Innovations
Domarkommitténs motivering: Via en redan etablerad digital plattform och med ett hälsofrämjande perspektiv i fokus har innovationen ungdomsgård online hjälpt många ungdomar från psykisk ohälsa under pandemin. Innovationen utformades utifrån användarens behov genom att snabbt ställa om från fysiska- till digitala möten och skapa en trygg mötesplats så fri från diskriminering, mobbing och utsatthet som möjlig. En miljö där ungdomar dessutom möter utbildad socialpedagogisk personal med mångårig erfarenhet.

Region Gotland får priset inom kategorin offentlig sektor för innovationen att flytta ut ungdomsgårdarna på nätet. Foto: Region Gotland

Information om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. Vinnova är SIQs partner i Sverige.
Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationer uppmärksamhet samt möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. För att vinna ska innovationerna bidra till att sprida kunskap, vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer. Den internationella ceremonin hålls i Moskva, Ryssland, den 10 februari 2022, i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Domarkommittén i Sverige består av:

  • Lena Gustafsson – VD och grundare av Styrelsebalans
  • Jacob Hallencreutz – VD vid EPSI Rating Group
  • Sofia Ritzén – Professor och Prodekanus vid KTH
  • Mikael Rönnholm – Head of Innovation Strategy vid CEVT

Domarkommittén stöttades i sitt arbete av Mikael Lindström och Mats Deleryd vid SIQ.

För mer information kontakta gärna SIQ eller vinnarna direkt:

David Eskilsson, vd, Edeva AB, 013-474 61 01, david.eskilsson@edeva.se

Torbjörn Bäck, vd, Coloreel Group AB, 076-110 91 77 torbjorn.back@coloreel.com

Sigurd Melin, vd, NOAQ Flood Protection AB, 070-333 01 40, sigurd@noaq.com

Jonathan Hagblom, Fritidsledare, Region Gotland, 0498-20 44 93, Jonathan.hagbom@edu.gotland.se

Göran Lundwall, vd, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, 070-593 21 52, goran.lundwall@siq.se

Mikael Lindström, projektledare, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, 073-837 61 00, mikael.lindstrom@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.