Category Archive: Nyhet

 1. Följ oss i Almedalen

  Leave a Comment

  De fem seminarier som SIQ tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex arrangerar har till syfte att visa på hållbarhet och dess utmaningar ur olika synvinklar. Exempel på frågor vi ställer oss under dagen; Hur nås hållbar framgång i olika verksamheter? Hur ser ett hållbart arbetsliv ut efter pandemin? Hur mäter man hållbarhet ur kundernas perspektiv?

  Tillsammans med inbjudna gäster inom olika områden ser vi fram emot bra diskussioner och nya insikter. Vi håller till på Campus Gotland. Följ oss gärna!

  Se program och seminarium, klicka på länken och sök på SIQ i ”avancerade sökalternativ”

 2. SIQs forskning med Linköpings universitet startskottet för ny kurs i förändringsdriven processledning

  Leave a Comment

  Förändringsdriven processledning har identifierats som ett prioriterat område av privat och offentlig sektor tillsammans med SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, men är förhållandevis outforskat.

  –  Att förändringsdriven processledning har identifierats som en viktig framgångsfaktor inom både privat och offentlig sektor gör att det är viktigt att fortsätta utforska området. Nästa steg är att driva forskningen vidare tillsammans med våra medlemmar, forskningsnätverk och övriga samarbetspartners, säger Anders Fundin, forskningsledare på SIQ.

  Intresset för den här typen av forskning är stort runtom i världen. Resultatet från forskningen som bedrivits inom förändringsdriven processledning i SIQs regi, och som ligger till grund för den nya doktorandkursen, kommer att presenteras av SIQ och Linköpings universitet på den årliga konferensen EUROMA i Berlin.

  –  Tanken är att bidra med ny kunskap om processledning i förhållande till det föränderliga samhälle vi lever i med utmaningen att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med den nya forskningen vill vi därför förstärka förmågan att leda och styra verksamheter mot hållbar framgång med behov av anpassningsförmåga och omställningshastighet, säger Anders.

 3. SIQ har rekryterat ny kommunikationsansvarig, välkommen Frida!

  Leave a Comment

  – Men också så mycket annat! Kommunens uppdrag är stort och komplext och jag har på så vis fått möjlighet att arbeta med olika slags arbetsuppgifter. Medborgardialog, kriskommunikation och förändringsarbete är några exempel. Som medlem i förvaltningsledningen tar jag med mig ett synsätt som visar på en god förståelse för verksamheten på en övergripande nivå, säger Frida.

  I tjänsten som kommunikationsansvarig på SIQ ingår det även att stötta Svenskt kvalitetsindex (SKI) med kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Ett uppdrag som Frida ser fram emot.

  – Jag har redan hunnit träffa båda gängen på SIQ och SKI. Nu ser jag fram emot att lära känna mina kollegor ännu mer och framförallt lära mig verksamheterna. Att jag blev intresserad av att söka tjänsten som kommunikationsansvarig just här, beror på att jag ser viktiga verksamheter som bidrar med ny kunskap till det svenska samhället. För mig är det a och o att arbeta med något jag tror på. Den känslan infinner sig här.

 4. Anders Fundin invald i IAQ – International Academy for Quality

  Leave a Comment

  IAQ grundades 1966 som en oberoende, ideell organisation för att främja kvalitetsutveckling globalt. Akademin har upp till 100 medlemmar med idag 45 länder representerade.

  Under maj är Anders inbjuden som talare på nästkommande IAQ-konferens i Anaheim, CA, USA och kommer då att lyfta fram SIQ:s kontinuerliga arbete med hållbar framgång och Quality 5.0 med både dess utmaningar och möjligheter med att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

  Läs mer om IAQ

 5. NorDan prisas för hållbar verksamhetsutveckling

  Leave a Comment

  Inköpschef Helena Sjölin, kvalitets- och hållbarhetschef Jörgen Olsson och VD Dag Kroslid representerade NorDan AB och mottog diplomet av Mikael Lindström, Ansvarig Utmärkelser och Innovationer, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. NorDan AB:s styrelse deltog i ceremonin och koncernchef Tore Rasmussen höll tal där han gratulerade hela NorDan AB och informerade om den mycket fina utvecklingen inom NorDan Gruppen.
  NorDans VD Dag Kroslid är mycket glad över utmärkelsen.

  Jag är framför allt glad över denna utmärkelse då den ger oss som företag ett stort erkännande för att vi är ett av de bästa företagen inom kvalitetsledning och hållbarhet i Sverige. Att starta 2022 med ett så fint erkännande, kan vi alla vara stolta över. För det är vi tillsammans som utvecklat företaget NorDan AB till vad det är idag, säger Dag Kroslid, VD NorDan AB.

  Läs mer här

 6. Quality Innovation Award 2021

  Leave a Comment

  ”För Edeva är utmärkelsen en kvalitetsstämpel och ett erkännande som vi hoppas ska kunna väcka intresse och generera nya investerare”, säger Karin Wiklund, marknadsansvarig på Edeva AB.

  Torbjörn Bäck, CEO på Coloreel Group nämner att det är extra kul att vinna i en internationell utmärkelse då företaget arbetar globalt och Sverige är kända för både kvalitet och innovation. Det gör att erkännandet slår extra högt även internationellt.

  ”En bra uppfinning är inte mycket värd om ingen vet om den”, säger Sigurd Melin VD på NOAQ Flood Protection. ”Så förutom att utmärkelsen är bra för vårt företag är den bra för att många fler, som verkligen kan ha nytta av vår produkt, kommer att få vetskap om den,” fortsätter han.

  ”Det här visar att vår vision fungerade i verkligheten och att det inte är pingisbord och hockey-spel som är det viktigaste i vår verksamhet. Det är mötet, kompisarna och att ha någon vuxen att prata med som är det viktigaste. Det visar också att det är viktigt att vi vuxna finns on-line bland våra ungdomar” säger Nina Tofftén från Region Gotland.

  Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

  Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationer uppmärksamhet samt möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser.  Vinnova är SIQs partner i Sverige.

 7. Göran Lundwall tillträder som interim VD på SIQ

  Leave a Comment

  ”Jag har arbetat många år med att bidra till hållbar affärsutveckling i små och nystartade organisationer. Det ska bli väldigt intressant att få bredda min kunskap vad gäller forskning kring kvalitetsarbete som är en så stor del av SIQs verksamhet”, säger Göran Lundwall.

  ”Min viktigaste uppgift under tiden här blir att fortsätta arbetet med digitaliseringen av SIQs tjänster och verktyg samt marknadsföra dem tydligare så att fler organisationer och företag får kännedom om dem och kan implementera dem i sin verksamhet och sitt fortsatta kvalitetsarbete.”

  Med sin erfarenhet från Almi har Göran god kunskap om vikten av att arbeta med kvalitet och uppföljning som styrmedel i organisationer. Sedan ett drygt år sitter Göran Lundwall i SIQs styrelse, ett uppdrag som han nu lämnar under tiden som VD för bolaget.

 8. Ny presentation av SIQ Managementmodell

  Leave a Comment

  SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen bidrar till en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken.

  I vår nya film beskriver Mats Deleryd och Anders Fundin forskningen och tankarna bakom modellen.

 9. Ny meny på siq.se

  Leave a Comment

  Fyra förbättringar i vår meny:

  1. Vi har samlat våra bloggar och andra texter om Quality 5.0

   De senaste åren har det skett ett tydligt perspektivskifte i synen på kvalitet. Quality 5.0 är vår beteckning på dagens kvalitetsbegrepp. Nu handlar det inte längre om att enbart åstadkomma kundtillfredsställelse, utan även om hur företag och organisationer kan bidra till samhällsnytta.

   Under den här fliken hittar du numera samtliga bloggar om ämnet sorterade efter de fem framgångsfaktorerna, kunder och intressenter, leda för hållbarhet, motiverade medarbetare, värdeskapande processer och förbättringar & innovationer. Här får du inspiration från en mängd skribenter!
  2. Ny meny för SIQ Akademi

   SIQ Akademi omfattar öppna kurser, specialanpassade utbildningar och rådgivning på plats för att hjälpa er att vässa kvalitetsarbetet och ledarskapet. Den plattform vi står på bygger på de senaste forskningsresultaten kryddat med erfarenheter från framgångsrika organisationer.

   I den nya menyn hittar du snabbt vad du är intresserad av: utbildningar, rådgivning, goda exempel, konferenser eller SIQ Alumni.
  3. Ny meny för Utvärdera & Förbättra

   Att sprida kunskap om kvalitetsutveckling och vägen mot hållbar framgång är vårt viktigaste arbetsområde. Vi vänder oss till alla som vill skapa varaktig framgång i sin verksamhet – medlemmar men även alla andra som har ambitioner och intresse av att bli bättre.

   Här hittar du mer information om våra kvalitetsmodeller, enkäter, utvärderingar och utmärkelser.

  4. Bättre sökfunktion

   Här kan du söka både på en tjänst eller i en meny för att smidigt hitta rätt, som ett alternativ till de andra sökvägarna.
 10. SIQs vd Mats Deleryd rekryterad till toppjobb i framtidsbransch

  Leave a Comment

  – Alla medarbetare på SIQ, styrelsen och jag personligen vill önska Mats varmt lycka till i sin nya roll, kommenterar styrelseordförande Anna Nilsson-Ehle. Mats har gjort ett fantastiskt arbete under sina fem år som verkställande direktör på SIQ.

  – Det här erbjudandet var helt enkelt för intressant för att säga nej till, säger Mats Deleryd. På SIQ har vi arbetat mycket med att visa hur kvalitetsutvecklingen är en grund för hållbarhetsarbetet i alla verksamheter. Nu ser jag fram emot att mer konkret och operationellt bidra till en mer hållbar värld. Att få chansen att från grunden etablera en helt ny global organisation lockar självklart också.

  Rekryteringen av ny vd startar omgående för att ta alla utvecklingsplanerna för SIQ vidare i oförändrad takt.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.