Till alla inlägg

Bra samtal i Almedalen

Nyhet
2022-07-02

SIQ tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex arrangerade fem seminarier i Visby med syftet att visa på hållbarhet och dess utmaningar ur olika synvinklar.

Exempel på frågor vi ställde oss var; Hur nås hållbar framgång i olika verksamheter? Hur ser ett hållbart arbetsliv ut efter pandemin? Hur mäter man hållbarhet ur kundernas perspektiv?

Stort tack för alla som var med oss under dessa dagar! Det blev flera matnyttiga och givande diskussioner med inbjuda gäster och frågor från besökare.