Till alla inlägg

Hjälp oss bli bättre

Nyhet
2021-04-14

Den 14-28 april genomför vi på SIQ en varumärkesundersökning som en del i vårt eget förbättringsarbete.

Fyll i enkäten om vad vi gör bra och vad som kan bli bättre. Enkäten görs av Svenskt Kvalitetsindex, tar bara några minuter att fylla i och är anonym.

Kontakta gärna kommunikationsansvarig Karin Cars om du har några frågor om undersökningen.