Till alla inlägg

Hur går det med er kvalitetsutveckling?

Nyhet
2020-09-25

Göteborgs Stadsmission har arbetat med SIQ Managementmodell under många år. Det har gett en tydlig ram och verktyg för att arbeta med att förbättra kvaliteten för deras kunder.

Hur går det med er kvalitetsutveckling?

– Vi har arbetat med SIQs modell för kvalitetsutveckling under många år. Det har gett oss en tydlig ram, och verktyg för att arbeta med att förbättra vår kvalitet för de vi finns till för.

– Det senaste året valde vi att fokusera vårt kvalitetsarbete på en av våra tre verksamheter, för att sedan kunna skala upp modellen. Vi har vi gjort en översyn på området arbetsintegration med hjälp av SIQs modell Mindmap, utifrån upplevelsebaserat lärande. För oss innebär et vi inte bara översiktligt kartlägger våra arbetssätt och resultat kopplat till kunder & intressenter, ledning & medarbetare och verksamhetens processer utan vi har även valt att lägga stort fokus på hur vi designar den processen. Med upplevelsebaserat lärande väver vi in modellens tre hörnpelare i varje delmoment av kartläggningen.

Göteborgs Stadsmission är medlem i SIQ och arbetar sedan länge aktivt med SIQ Managementmodell. Vi har ställt några frågor om deras kvalitetsutveckling till utvecklingsstrateg Sara Larsson.

Vad innebär det rent konkret?

– Ledningsgruppen har lagt ett helt år (2019) på att kartlägga verksamheten utifrån SIQs Mindmap och arbetat kontinuerligt med verktyget en gång i veckan samt vid fyra heldagar under året. Resultatet av kartläggningen har visat vilka områden vi behöver arbeta vi behöver arbeta vidare med. Med stöd av upplevelsebaserat lärande, vilket för oss har inneburit att vi har arbetat med olika övningar kopplat till varje delmoment av kartläggningen, har vi lagt fokus på samarbete, närvaro och tillit till både varandra och processen. Detta har bidragit till ett ökat gemensamt engagemang för kvalitetsutveckling i gruppen. 

– Under 2020 har vi valt ut tre områden som vi arbetar fokuserat på, även i detta arbete har vi fokus på kontinuitet och upplevelsebaserat lärande. För oss är SIQ Managementmodell & Mindmap viktiga ramar som blir en del av vår framgångsfaktor. En annan framgångsfaktor var designen med kontinuitet och upplevelsebaserat lärande. Vi planerar att skala upp vårt arbete i övriga verksamhetsområden under 2021.

Något som fungerat extra bra eller dåligt?

– Generellt sett har det fungerat bra. De svårigheter som vi har behövt arbeta med är att internt förankra och förklara modellen, en hel del kollegor upplever den som komplex och svåranvändbar. En annan svårighet är hur vi väver ihop vårt kvalitetsarbete och får det enkelt och effektivt kopplat till andra strategiska processer som omvärldsanalys och hållbarhet/de globala målen.

Hur har coronapandemin påverkat er under det senaste året? 

– Vi har ställt om en hel del av våra verksamheter, men inte avvecklat något. Vår vision är att arbeta för ett mänskligare samhälle, och att stötta människor från utanförskap till innanförskap. Verktygen för detta utvecklas alltid, och vi har bland annat arbetat mer digitalt, schemalagt gruppträffar i mindre grupper, kört ut matkassar till personer i riskgrupper och en rad andra aktiviteter.

Har ni haft stöd av ert övriga kvalitetsarbete när ni stått inför helt nya utmaningar?

– Vi har haft stöd utifrån vårt kvalitetsarbete. Eftersom ledningsgruppen gemensamt har tagit ansvar för att fortsätta utvecklas utifrån vår vision ”ett mänskligare samhälle för alla”, och områdets uppdrag att ”få fler människor i egen försörjning genom arbete” så har kvalitetsarbetet varit en bottenplatta där vi sedan har kunnat utveckla möjliga insatser för att bidra till såväl organisationens som områdets målbilder.