Till alla inlägg

Innocities -smart och hållbar samhällsutveckling

Forskning
2021-10-20

Omställningsarbetet för att uppnå Agenda 2030 förutsätter en hög grad av social innovation och samhandling för att nödvändiga systemtransformationer ska kunna genomföras, inte minst i kommuner och andra offentligt ägda verksamheter.

Vinnova har beviljat stöd för projektet Innocities – smart och hållbar samhällsutveckling genom innovation och samhandling

Omställningsarbetet för att uppnå Agenda 2030 förutsätter en hög grad av social innovation och samhandling för att nödvändiga systemtransformationer ska kunna genomföras, inte minst i kommuner och andra offentligt ägda verksamheter.

Projektet ska utveckla och sprida innovationsprogrammet Innocities till kommuner, hamnar och energibolag i Sverige och Norden. Innocities tillhandahåller en systemisk innovationsprocess och metodik för lokal operativ samhandling med syfte att påskynda omställningen för att uppnå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling.

Genom att vidareutveckla ett framgångsrikt norskt innovationsprogram för svenska förhållanden ska projektet bidra till att utveckla kommuners och offentligt ägda hamnars och energibolags innovations- och samhandlingsförmåga så att engagemanget från enskilda invånare, civilsamhället, akademin och näringslivet tas tillvara på ett systematiskt sätt och vävs samman med etablerade verksamheter och samhällsuppdrag.

SIQ deltar i projektet, som pågår från oktober 2021 till mars 2023,  i samverkan med Smart Innovation Norway, Mälardalens högskola samt Sweco.