Till alla inlägg

Margareta Karlsson, LTU nybliven doktor i Kvalitetsteknik

Forskning
2021-10-06

I tisdags presenterade och försvarade Margareta Karlsson, från Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle vid Luleå Tekniska Universitet sin doktorsavhandling ”Att styra mot uthållig organisatorisk samverkan i hälso- och sjukvårdsprocesser: Främjande och motverkande faktorer”

Svensk hälso- och sjukvård står inför utmaningar att möta ändrade behov, nya behandlingsmetoder och ny teknik. Genom samordning och samverkan kan kvaliteten för patienten förbättras samtidigt som kostnader reduceras.

Organisatorisk samverkan innebär att aktörer, över organisatoriska gränser, tillsammans försöker uppnå syftet med samverkan, t.ex. att underlätta vården av en patient eller patientgrupp i en vårdkedja.

Avhandlingen visar att organisatorisk samverkan kan främja förbättringsarbete och lärande i processer genom delande av kunskap inom och mellan funktioner och organisationer.

Professor Anders Fundin, tillika Forskningsledare vid SIQ var huvudopponent.

Vi gratulerar Margareta till ett väl genomfört forskningsarbete och framförallt till doktorstiteln i Kvalitetsteknik.