Till alla inlägg

Träffa oss på Kvalitetsmässan 2022

Okategoriserad
2021-12-08

Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg är en självklar mötesplats för alla som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet.
På mässan kan du under tre dagar samla erfarenheter och inspiration för att göra din organisation ännu bättre och smartare. Fackmässan är mötesplatsen för alla som deltar på Kvalitetsmässan: konferensdeltagare, mäss-besökare och utställare. Här kan du ta del av ett digert program av öppna seminarier och scenaktiviteter.

Nu är det dags att slå upp portarna till Kvalitetsmässan 2022. Vi ser fram emot att träffa dig där. Välkommen!

Konferensprogrammet är navet för för hela arrangemanget. Programmet bjuder på runt 150 högkvalitativa seminarier uppdelat på olika teman och nischade mot olika roller och verksamheter.
Med anledning av nytt datum för mässan kan innehåll och tider i konferensprogrammet komma att ändras.

Vi arrangerar fem seminarier och en workshop under mässan.

Lär dig praktiska verktyg för framgångsrikt kvalitetsarbete!

WORKSHOP i två pass​. Pass 1: 2 maj kl 11-12, pass 2: 2 maj kl 13.15-14.00
Ledarskap för hållbar framgång – varför och hur från högsta ledning till lokal verksamhet. Öva på verktyg och ta del av goda exempel från Skövde kommun. Hur går det till att leda och hur får man kvalitetsarbetet att genomsyra hela verksamheten, från styrmodell till arbetet, med stöd av SIQ Managementmodell. En workshop i två delar med korta teoripass, öva på flera praktiska verktyg, samt lyssna och prata med goda exempel. 
Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Akademi och Rådgivning​, Sofia Brunér, Kvalitetschef, Skövde kommun​, Elisabeth Sandh Lindgren, verksamhetsutvecklare Skövde.

En bra dag börjar hemma! – hur allmännyttan når hållbar framgång
2 maj 13.30-14.15

Vad är framgångsreceptet för att bli Sveriges bästa bostadsföretag? Bostadsbolaget Mimer AB i Västerås erhåller BÅDE Utmärkelsen Svensk Kvalitet OCH goda ekonomiska resultat OCH utmärkelsen Greatplace-to-work. Hur vi har arbetat systematiskt med att utveckla vår kultur och struktur genom Omtanke, Nytänkande, och Engagemang för att engagera våra medarbetare och nå hållbar framgång.
Wivecka Ljungh, HR- och Kvalitetschef och Jörgen Brokåskvalitetsutvecklare. Moderator Mikael Lindström, SIQ.

Kvalitetsresan – utbildning för alla
2 maj kl 16.30-17.30

Ett genomgripande kvalitetsarbete leder till bättre resultat och skapar förutsättningar att hållbar framgång. I seminariet får du ta del av hur mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola arbetar för att alla ska få en likvärdig utbildning och fortsätter sträva mot Excellens! Att skapa utveckling och framgång genom arbete med kulturen baserat på Framgångsfaktorer, strukturen och systematiken som ger resultat. 
Anna-Karin Anfelt, Rektor, gymnasiet, Örebro kommun, utmärkelsemottagare 2018 och Patricia Larsson, rektor, Dibber Rullens särskola, utmärkelsemottagare 2015 och 2020​. Moderator Annette Björnson, SIQ.

Att leda för hållbar framgång – från abstraktion till arbetssätt
3 maj kl 10.00-10.45

Region Jönköpings län berättar hur de arbetar med fem ledningsstrategier, inspirerade av SIQ:s framgångsfaktorer, och hur detta bidrar till ökad helhetssyn, starkare kvalitetskultur och förbättrade resultat till lägre kostnad. De delger arbetssätt för att involvera alla medarbetare i förbättringar av helheten.
Miriam Markusson Berg, direktör verksamhetsstöd och service, Region Jönköpings län och Anna Fabisch, utvecklingsledare Region Jönköpings län och doktorand vid Jönköping University​. Moderator Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Akademi och Rådgivning.

Innovationer i världsklass genom en Förnyelsedag!
3 maj kl 13.30-14.30

Förnyelsepriset på Region Gotland stimulerar utvecklingsarbete och uppmärksammar goda förebilder som förbättrar service och kvalitet för dem vi finns till för – varför är det viktigt och hur går det till?  Genom åren har drygt 150 bidrag lämnats in, vilka beskriver förbättringsområdet, hur man gått till väga för att lösa uppgiften samt vilket resultat som uppnåtts. Flera goda förbättringar presenteras med filmer från olika verksamheter inom kommunen och regionen. 
Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande (prel)​ och Lisa Lindell, Strateg kvalitet och utveckling​. Moderator Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Akademi och Rådgivning.

Möjligheternas samhälle – öka inlärning genom nya arbetssätt

4 maj kl 08.30-09.30
Genom nya arbetssätt skapas förutsättningar för att nå bättre resultat. En av nycklarna till skolframgång är läsning, Mellersta Förstadsskolan delar med sig av sitt lässtrategiprojekt som förutom goda resultat tilldelades Quality Innovation Award 2020. Nationella matematikcentrum delar med sig av goda exempel hur man genom nytt arbetssätt kan öka inlärning och därmed nå bättre matematikresultat.
Nina Svensson, rektor Mellersta Förstadsskolan, Malmö stad​, Ulrika Wirgin, bitr. rektor, Mellersta Förstadsskolan, Malmö stad och
Nationella matematikcentrum, Varberg kommun. Moderator Annette Björnson, SIQ.

GötaPriset​

 

GötaPriset är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser. Priset går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter och är öppet för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna, det viktiga är resultatet. En bättre verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl fungerande samhälle.Måndagen den 7 mars i samband med Kvalitetsmässans invigningskväll tillkännages årets pristagare.

Alla nominerade bidrag presenteras i seminarier under Kvalitetsmässan.

SIQ är en av arrangörerna bakom GötaPriset tillsammans med Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Regioner, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Svenska Kyrkan.

Vår monter

Vi finns också på plats i vår monter, B05:17, där vi bland annat presenterar vårt dialogverktyg SIQ Framgångsinsikt, med vars hjälp du inspireras att förbättra din kvalitetskultur.

För mer information om mässan, se mässans hemsida

Välkommen!