Till alla inlägg

”Nu har jag kunskap och instrument att leda både kvalitet och hållbarhet”

Okategoriserad
2023-11-10

Vad har kvalitet, ledarskap och hållbar utveckling med varandra att göra? Mer och mer visar det sig – oavsett bransch. SIQ erbjuder i samarbete med Uppsala Universitet en skräddarsydd kurs för dig som vill jobba smart och effektivt med kvalitet och hållbarhet på ett sätt som hänger ihop och som ger resultat.

– Den här kursen har gett både mig och verksamheten kunskap och instrument att jobba med kvalitet- och hållbarhetsarbete på ett systematisk och praktiskt sätt. Nu har vi verktyg att jobba vidare, säger Agneta Joelsson, kvalitetsutvecklare på Rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Med nya lagkrav inom hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet ska genomföras och rapporteras, samt styrning som bygger på hållbarhetsmål och ökade krav från kunder och intressenter så behövs fler som kan leda med både kvalitet och hållbarhet i fokus.
Men hur får du ihop processerna och hur kan du jobba utifrån en gemensam systematik och nå ännu bättre resultat? Resultat som både gynnar organisationen och som också bidrar till en mer hållbar utveckling? Och som dessutom ökar engagemang, motivation och attraktionskraft i organisationen?

Nytt samarbete på plats
Sedan snart ett år tillbaka samarbetar SIQ med Uppsala universitet och institutionen för samhällsbyggnad och kvalitet och vi har tillsammans tagit fram ett kurspaket som kallas ”Hållbar framgång i kubik”. Kursen består av tre delar: Kvalitetsutveckling, Hållbar utveckling och CSR (organisationens sociala ansvarstagande) och SIQ:s managementmodell.

– Den här kombinationen av kvalitet, hållbarhet och ledarskap är en efterfrågad och värdefull plattform för allt fler, det får vi bekräftat av våra kursdeltagare. Det är väldigt roligt att kunna erbjuda en skräddarsydd kurs som bygger på en vetenskaplig grund men som också utgår helt från verksamhetens och individens behov att få nytta av kunskaper och metoder direkt, säger Ann Eberhardsson som är kursledare i Kursen Hållbar framgång i kubik och också lärare på Uppsala Universitet. Innehållet i delarna om kvalitetsutveckling och hållbar utveckling och CSR är framtagna av universitetslektor Raine Isaksson som också är den som spelat in flest av utbildningsfilmerna i kursen.

Kursen är en digital e-utbildning med personligt stöd av egen lärare som har lång erfarenhet av ledarskap, kvalitets- och hållbarhetsarbete inom både offentlig och privat sektor. Innehållet består av filmer, material att läsa och uppgifter att lösa. Alla uppgifter har en direkt koppling till den arbetsplats man jobbar på. På så sätt kan kunskaperna omsättas direkt.

Vi startar upp nya kurser löpande
– Jag sökte kursen för att jag ville ha ett stöd att hitta en systematik att arbeta med både kvalitet och hållbarhet. Det passade bra för mig att det var en e-utbildning på distans och jag har uppskattat den personliga återkopplingen hela tiden av min kursledare. Det har hjälpt mig mycket, säger Agneta Joelsson, kvalitetsutvecklare Akademiska sjukhuset.

Varje vecka finns möjlighet att starta nya digitala klassrum och bland kursdeltagarna idag finns verksamhetsutvecklare, enhetschefer, arbetsmiljöansvariga, kvalitetsansvariga och projektledare.

– Den här kursen läser du i din egen takt men du kan också välja att bygga nätverk med andra i kursen för att få ett ännu större mervärde. Vi har ”öppna klassrum” varannan tisdag dit man kommer om man vill för att få inspiration, få hjälp med uppgifter eller få bolla med mig som kursledare. Jag har också en personlig kontakt med alla utifrån önskemål och behov, säger Ann Eberhardsson.

Det finns fortfarande möjligheter att starta sin kompetensutveckling under hösten 2023 och fortsätta kursen under våren. Ann och Agneta välkomnar fler deltagare:

– Så snart du anmält dig så kontaktar jag dig och tillsammans lägger vi upp studietakt och din personliga plan för hur du och din verksamhet ska få ut så mycket som möjligt av kursen, säger Ann Eberhardsson.

Boka din plats här och kom i gång direkt!
Vill du ha mer information innan du bestämmer dig? Hör av dig till Kajsa Nyman, SIQ eller Ann Eberhardsson, Uppsala Universitet.

Hållbar framgång i kubik – kurs i tre moduler – SIQ