Till alla inlägg

Nu lanserar vi Sveriges nya dialogforum

Nyhet
2019-05-12

Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål lägger grunden för den omställning som berör oss alla. Ett stort antal vetenskapliga studier pekar på de grundläggande sambanden att engagerade medarbetare driver nöjda kunder som ger en ekonomiskt hållbar utveckling där organisationer kan ta sig an sina miljömässiga och sociala utmaningar.

Det är denna logik och sambandskedja som kommer att utgöra själva motorn i ledarskapet där kompassnålen står inställd på hållbar utveckling. Ett ledarskap för hållbarhet stämmer även väl överens med medarbetares personliga värderingar vilket borde öka engagemang och motivation i en organisation. Att hållbarhet står högt på agendan i ledande organisationer visar även vår senaste SQMA-studie där ca 500 experter i privat och offentlig verksamhet i Sverige gavs möjlighet att beskriva Organisationers främsta utmaningar de kommande fem åren.

Den expertis som finns i det svenska samhället måste tas tillvara! Quality 5.0 Forum bygger på dialog, samverkan och samproduktion.

För en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av samhället

Quality 5.0 Forum är Sveriges nya forum för dialog om de utmaningar och möjligheter som vi står inför i frågor som ovan. Som ny forskningsledare på SIQ har jag tagit mig tid till att läsa in mig på SIQs stadgar som instiftades av regeringen för snart 30 år sedan. Den första paragrafen ger en bra motivation till det fortsatta utvecklingsarbetet tillsammans med er!

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) skall stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. Sveriges konkurrenskraft som nation skall stärkas och den gemensamma välfärden höjas genom en fortlöpande förändringsprocess som leder till att arbete och produktion, varor och tjänster tillfredsställer kundens uttalade eller underförstådda önskemål och behov.

En kraftsamling om viktiga frågor

För att lyckas med detta så måste förstås den expertis som finns i det svenska samhället tas tillvara! Quality 5.0 Forum bygger på dialog, samverkan och samproduktion. Så då till min första fråga till er alla som har ett intresse till att fortlöpande bidra till att Sveriges konkurrenskraft som nation skall stärkas: Vilken frekvens vill vi ha på inlägg och vilka ämnen vill vi se den närmsta tiden här i vårt forum?

Ett förslag på ämne skulle tex kunna vara hur Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål förankras i våra organisationer? Målen finns väl definierade på samhällsnivå och vår forskning i kvalitetsutveckling visar på en kompassriktning mot att få ihop de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen utan att de konkurrerar med varandra.

Men vad säger ni? Vi ser fram emot att höra mer om era erfarenheter med förslag på ämnen att diskutera med många goda exempel, förklaringar till viktiga utmaningar eller beskrivningar av avgörande möjligheter här i Quality 5.0 Forum för i den här frågorna behöver vi kraftsamla!

Anders Fundin

Bästa hälsningar,

Anders Fundin
Redaktör för Quality 5.0 Forum och Forskningsledare på SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling