Till alla inlägg

Ny presentation av SIQ Managementmodell

Nyhet
2021-09-30

Mats Deleryd och Anders Fundin förklarar SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen bidrar till en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken.

I vår nya film beskriver Mats Deleryd och Anders Fundin forskningen och tankarna bakom modellen.

Vänligen acceptera statistics, marketing cookies för att se denna video.

Läs mer om SIQ Managementmodell