Till alla inlägg

Sex regioner satsar på kvalitetsarbete i SIQs nya nätverk

Nyhet
2019-06-19

Regionledningarna i Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Värmland och Örebro har under våren anslutit sig till ett nytt regionnätverk som SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling kommer att driva och koordinera. Ambitionen är att gemensamt lära, utveckla och utbyta erfarenheter.– Dessa regioner kommer att samverka kring kvalitetsutveckling, inledningsvis med fokus på ledning och styrning på regional nivå, kommenterar Mats Deleryd, vd på SIQ. SIQ driver redan framgångsrika nätverk för kommuner, industriföretag, energi- och transportbolag som har stort utbyte av varandras kunskap. Vår förhoppning är att det nya regionnätverket ska lyfta kvalitetsfrågorna ytterligare.

En stark kvalitetskultur kan underlätta för regionerna att hantera den snabba förändringstakt som råder i samhället. Syftet är att genom kvalitetsutveckling få nöjdare patienter, medborgare, medarbetare och arbeta för en hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är en stiftelse och forskningsinstitut utan vinstintresse som har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. SIQ bidrar till att svenska organisationer förbättrar sin förmåga att skapa, samla och sprida kunskap som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

Anne-Charlotte Holmgren på SIQ kommer att ansvara för nätverket. Anne-Charlotte arbetar med utvecklingsfrågor och ansvarar för utmärkelserna och utvärderingsprodukterna på SIQ. Med bakgrund som ingenjör från Chalmers och utbildningar inom psykologi och ledarskap har Anne-Charlotte i många år arbetat med kvalitetsfrågor, även som utvecklingsledare och chef i hälso- och sjukvården.

– Jag ser verkligen fram emot att hålla i det nya regionnätverket, kommenterar Anne-Charlotte Holmgren. Flera av de regioner som medverkar har bland landets bästa sjukvård och vi ser att regionerna får stort utbyte av varandra i kvalitetsfrågor som genomsyrar hela verksamheten.

Vi hoppas att fler regioner över tid kommer att ansluta till nätverket. 

För mer information, kontakta gärna Anne-Charlotte Holmgren.