Till alla inlägg

SIQs forskning med Linköpings universitet startskottet för ny kurs i förändringsdriven processledning

Forskning
2022-06-09

Till hösten erbjuds en doktorandkurs på Linköpings universitet i förändringsdriven processledning, Change Driven Process Management (CDPM). Syftet med kursen är att Sveriges doktorander ska få chansen att fördjupa sig och bidra med teoretisk utveckling inom området förändringsdriven processledning inom ramen för sin doktorandutbildning.

Förändringsdriven processledning har identifierats som ett prioriterat område av privat och offentlig sektor tillsammans med SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, men är förhållandevis outforskat.

–  Att förändringsdriven processledning har identifierats som en viktig framgångsfaktor inom både privat och offentlig sektor gör att det är viktigt att fortsätta utforska området. Nästa steg är att driva forskningen vidare tillsammans med våra medlemmar, forskningsnätverk och övriga samarbetspartners, säger Anders Fundin, forskningsledare på SIQ.

Intresset för den här typen av forskning är stort runtom i världen. Resultatet från forskningen som bedrivits inom förändringsdriven processledning i SIQs regi, och som ligger till grund för den nya doktorandkursen, kommer att presenteras av SIQ och Linköpings universitet på den årliga konferensen EUROMA i Berlin.

–  Tanken är att bidra med ny kunskap om processledning i förhållande till det föränderliga samhälle vi lever i med utmaningen att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med den nya forskningen vill vi därför förstärka förmågan att leda och styra verksamheter mot hållbar framgång med behov av anpassningsförmåga och omställningshastighet, säger Anders.