Till alla inlägg

Think tank kring hållbar utveckling

Nyhet
2017-10-11

I samband en konferens anordnad av International Academy for Quality (IAQ) i Bled, Slovenien ingick SIQs vd Mats Deleryd i en ”think tank” kring utvecklingen till ett hållbart samhälle.

I samband en konferensen anordnad av International Academy for Quality (IAQ) i Bled, Slovenien, samlades Willy Wandenbrande (Belgien), Narayanan Ramanathan (Indien), Lars Sörqvist samt Mats Deleryd (Sverige) för att diskutera och utveckla hur kvalitetsarbetet stödjer utvecklingen till ett hållbart samhälle. Tillsammans utgör de en så kallad ”Think tank” kring området Hållbar utveckling inom IAQ. 

Dagens vedertagna definition av kvalitet bygger på kundfokus och tillfredställande av kunder behov. Men kundbegreppet håller på att vidgas för att samtidigt ta in miljömässiga och sociala aspekter och även i förlängningen beakta kommande generationers behov.

Hör av dig till Mats Deleryd för mer information.