Till alla inlägg

Uppskattad kurs byter namn och når ut till ännu fler

Nyhet
2024-03-19

Kvalitet, hållbarhet och ledarskap i praktiken är det nya namnet på e-utbildningen som SIQ erbjuder i samarbete med Uppsala Universitet. Kursen är för dig som leder eller ingår i kvalitets- och hållbarhetsarbete.

– Kursinnehållet har också utökats med valbara moment för CSRD-rapportering och förstärkts med betoning på att använda engagemang som framgångsfaktor. Nu välkomnar vi också ledningsgrupper eller team som vill gå utbildningen tillsammans eller dig som leder kvalitets- och hållbarhetsarbete utan att vara chef, säger Ann Eberhardsson, lärare och kursledare.

Sedan 1,5 år tillbaka erbjuder SIQ och Uppsala Universitet en gemensam e-utbildning i tre delar som rustar och stärker den som ansvarar för eller ingår i kvalitets- och hållbarhetsarbete i sin organisation. Kursen ger en bred plattform för att leda och driva kvalitets- och hållbarhetsarbete. Teorier och metoder varvas med praktiska uppgifter som kommer till nytta direkt i den egna organisationen.

Uppskattad av många deltagare

–  Det är en mycket uppskattad kurs just för att den går att använda direkt, oavsett bransch. Bland våra kursdeltagare har vi regioner, kommuner och näringsliv och många olika yrkesroller. Den gemensamma nämnaren är att alla antingen leder, samordnar eller ingår i arbetsgrupper med fokus på kvalitet och/eller hållbar utveckling, säger Ann som är lärare vid Uppsala universitet i kvalitetsteknik och Hållbar utveckling och CSR.

Kursen kan läggas upp i den takt som passar dig som deltagare bäst – ett par veckor eller ett helt verksamhetsår.

–  Kursen startar med ett behovsmöte där vi går igenom upplägget och anpassar innehållet efter de behov som du som kursdeltagare har. Vi vill att kursen verkligen ska göra nytta från start. Sedan finns jag med som lärare och coach hela vägen genom kursen. Varannan tisdag finns det frivilliga öppna e-klassrum för den som vill bolla, ha stöd eller nätverka med andra.

Kursinnehållet inleds med SIQ:s managementmodell och går sedan över i moduler i kvalitetsutveckling, hållbar utveckling och CSR och allt flätas sedan samman med den roll kursdeltagarna har i sin organisation. Kursinnehållet har också utökats med valbara moment för CSRD-rapportering och förstärkts med betoning på att använda engagemang som framgångsfaktor.

Nu välkomnas ny målgrupp

Nu välkomnar vi också ledningsgrupper eller team som vill gå utbildningen tillsammans. Ann som själv har lång bakgrund som chef och ledare i regional och kommunal sektor samt från näringslivet ser stora möjligheter för ledningsgrupper och team som vill leda med kvalitet och hållbarhet – och vilka goda effekter det för med sig!

–  Alla grupper får också egna e-klassrum och ytor att jobba på så att både material,  insikter och resultat kan delas i gruppen hela vägen, säger Ann.

Vill du veta mer eller prata med någon som redan gått kursen är du varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer! Kursen är startklar – så anmäl dig/er, boka ett behovsmöte och så är du igång!


Ann Eberhardsson, lärare och kursledare

För mer information och anmälan