Medlemsträffar

2022-10-14: Förändringsdriven processledning

Verksamheters omgivning och krav förändras på i stort sett alla fronter och dessutom i allt högre takt, vilket utmanar organisationers arbetssätt och därmed även processledningsarbetet. Mindre av dokumentation och mer frihet och flexibilitet efterfrågas men utan att tappa effektivitet och kvalitetsavgörande rutiner. I ett forskningsprojekt som SIQ driver har området studerats för att få ny kunskap och beslutsstöd för ökad behovsanpassning. Resultatet innehåller en ny modell med principer och vägledning för att leda och styra förändringsdrivna processer.

Fredag 14 oktober

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.