Medlemsträffar

2024-02-15: Hur kommer AI påverka kulturen, ledarskapet och våra arbetssätt?

Om vikten av ansvarsfull hållbar AI. Artificiell Intelligens kommer på olika sätt spela en avgörande roll i våra framtida samhällen. Artificiell intelligens förändrar våra levnadssätt, sättet vi arbetar samt kommer ge oss många möjligheter, men även utmaningar. Vi tar hjälp av IBM’s VD Vahid Zohali och Therése Svensson med ansvar för AI Governance & AI Etik att reflektera kring några av dessa. Möjligheterna vid användning av AI och generativ AI är enorma, men det måste göras på rätt sätt för att skapa tillit och reellt värde. I syfte att främja utvecklingen av artificiell intelligens har IBM tillsammans med ett 50-tal andra företag, organisationer och lärosäten ställt sig bakom ett nytt initiativ med namnet AI-Alliance. Målsättningen är att all forskning om AI ska vara öppen och transparent, något som ska säkerställa att tekniken inte kommer utgöra en fara för allmänheten. Under detta seminarium får vi ta del av denna satsning.

Företag vittnar om att de kommer flerdubbla produktiviteten de närmaste åren med hjälp av AI och kunna ersätta så mycket som upp till 90% av medarbetarna. Samtidigt är det mycket som talar för att AI främst kommer att förändra jobben och att de flesta kunskapsarbetare får digitala medarbetare eller assistenter. Vi blir chefer eller samarbetar med bottar.  När AI personifieras genom att kopiera mänskliga förmågor med hjälp av IT-system som kan resonera, förstå, lära och agera skapas en relation, människa-maskin. Hur påverkar detta kulturen och ledarskapet?

Vi undersöker detta gemensamt under detta seminarium. Vi fördjupar oss också i hur AI påverkar kvalitetssystem och processer. Vilken roll har det för transparens, spårbarhet och beslutsfattande? Hur når vi en ansvarsfull AI?

Vi livesänder denna gång från IBM´s huvudkontor i Stockholm. Program 45 min, 15 min frågestund. Välkommen med din anmälan!

 

Vahid Zohali, Verkställande Direktör, IBM Sverige

Therése Svensson, AI Governance & AI Ethics SME Northern, Central & Eastern Europe IBM Data & AI

Katarina Barter, Moderator, SIQ