Medlemsträffar

2024-03-14: Förbättringsfrukost

Nu lanserar vi ett nytt koncept, SIQ Förbättringsfrukost! Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Dessa faktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning. Under denna frukost fördjupar vi oss i framgångsfaktor 2: Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald. Vi reflekterar tillsammans kring värdeskapande och samverkan med kunder och andra samarbetspartners, samt vilket värde som skapas och hur det kan leda till hållbar framgång?

Torsgatan 2, 4 tr, Stockholm

Torsdag 14 mars
08:00 – 09:30

Leder för hållbarhet

Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald. Vi reflekterar tillsammans kring värdeskapande och samverkan med kunder och andra samarbetspartners samt vilket värde som skapas och hur det kan leda till hållbar framgång?

Under den här träffen ger vi oss hän SIQ framgångsfaktor 2, Leder för hållbarhet, inom kulturen. Träffen möjliggör för en kompetensutveckling genom ett utökat erfarenhetsutbyte. Den ger insikter i den fördjupade framgångsfaktorn och olika verksamheters interna arbetssätt. Dessutom bjuder vi på god frukost!

Frukost serveras från kl. 08.00. Samtalstid 8.30-9.30.

Varmt välkommen med din anmälan!