Medlemsträffar

2024-03-19: Förbered dig för tuffare tider genom att jaga kvalitetsbristkostnader och slöserier.

Osäkerheten om vad som händer i världen är idag stor. Ekonomiska, geopolitiska, klimatrelaterade och sociala utmaningar bidrar starkt i kombination med en accelererande generell förändringshastighet i omvärlden. Hur detta påverkar den enskilda organisationen skiljer mycket. En mycket stor potential att öka effektiviteten, reducera kostnadsläget och förbättra verksamhetens processer finns dock i form av slöserier och kvalitetsbristkostnader. I dagens organisationer används och förbrukas enorma resurser helt i onödan. Lars Sörqvist har arbetet i mer än 30 år med kvalitetsbristkostnader, slöserier och systematiskt förbättringsarbete i roller som rådgivare, forskare, expert och statlig utredare. I detta seminarium delar han erfarenheter, med förhoppning att hjälpa dig och din organisation att förbereda er inför tuffare tider och nya utmaningar.

Mätningar har emellanåt kunnat bekräfta kvalitetsbristkostnader i storleksordningen 20 till 30 procent av den totala kostnadsmassan, och då handlar detta endast om den mätbara delen av dessa icke-värdeskapande slöserier. Möjligheterna att skapa större kundvärde med mindre resursinsats är följaktligen stora om man gör rätt, något som är lika viktigt för den enskilda organisationens ekonomiska resultat som för att uppnå en mer hållbar utveckling i världen.

Lars Sörqvist har arbetet i mer än 30 år med kvalitetsbristkostnader, slöserier och systematiskt förbättringsarbete i roller som rådgivare, forskare, expert och statlig utredare. I detta seminarium delar han erfarenheter, med förhoppning att hjälpa dig och din organisation att förbereda er inför tuffare tider och nya utmaningar. Lars kommer även att berätta om nya former av slöserier som på senare år allt mer kommit att dra ner produktivitet och effektivitet i dagens organisationer. Kostnader som ofta är relaterade till informationshantering, digitalisering, administration och arbetsorganisation.

Genom att systematiskt förbättra och utveckla verksamheten kan god kvalitet, effektivitet och flexibilitet säkerställas, vilket bidrar till att bibehålla resultat på högsta nivå även då motvinden ökar. Bra förbättringsarbete inriktat mot att jaga och eliminera kvalitetsbristkostnader och slöserier har historiskt visat sig vara ett verkningsfullt alternativ till kortsiktiga kostnadsreduceringar och personalnedskärningar, som organisationer ofta tvingas till när en kris slår till med full kraft. Ju tidigare ett sunt och faktabaserat utvecklingsarbete inleds desto lättare och säkrare går det att nå framgång.

 

Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, som ingår i SQMA. Han leder även den globala kvalitetsorganisationen International Academy for Quality (IAQ) i form av president, och har därigenom det yttersta ansvaret för att samordna kvalitetsarbetet globalt i samverkan med FN. Under mer är 30 års tid har Lars stöttat företag och organisationer i Sverige och många andra länder gällande kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Han är även författare till en mängd böcker inom området.