Medlemsträffar

2024-04-12: Förbättringsfrukost

Nu lanserar vi ett nytt koncept, SIQ Förbättringsfrukost! Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Dessa faktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning. Under denna frukost fördjupar vi oss i framgångsfaktor 3: Involverar motiverade medarbetare. En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling. Vi reflekterar tillsammans kring värdeskapande och samverkan med kunder och andra samarbetspartners, samt vilket värde som skapas och hur det kan leda till hållbar framgång?

Torsgatan 2, 4 tr, Stockholm

Fredag 12 april
08:00 – 09:30

Involverar motiverade medarbetare 

En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling. Vi reflekterar tillsammans kring värdeskapande och samverkan med kunder och andra samarbetspartners samt vilket värde som skapas och hur det kan leda till hållbar framgång?

Under den här träffen ger vi oss hän SIQ framgångsfaktor 3, Involverar motiverade medarbetare, inom kulturen. Träffen möjliggör för en kompetensutveckling genom ett utökat erfarenhetsutbyte. Den ger insikter i den fördjupade framgångsfaktorn och olika verksamheters interna arbetssätt. Dessutom bjuder vi på god frukost!

Frukost serveras från kl. 08.00. Samtalstid 8.30-9.30.

Varmt välkommen med din anmälan!