Medlemsträffar

2024-09-10: Förbättringsfrukost – Involverar motiverade medarbetare, i Stockholm

Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Dessa faktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning.

Under denna träff fördjupar vi oss i framgångsfaktor 3: Involverar motiverade medarbetare! En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling.

Träffen möjliggör för en kompetensutveckling genom ett utökat erfarenhetsutbyte. Den ger insikter i den fördjupade framgångsfaktorn och olika verksamheters interna arbetssätt.

Dessutom bjuder vi på god frukost!

08.00-8.30 Frukost serveras och möjlighet till nätverkande

8.30-9.30 Program med dialog och erfarenhetsutbyte

Varmt välkommen med din anmälan!

Kommande tillfällen

Stockholm

Tisdag 10 september
08:00 – 09:30