Medlemsträffar

2024-09-17: Lunchworkshop SIQ Framgångsinsikt – ett verktyg för reflektion, dialog och prioritering kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv

Framgångsinsikt ingår sen årsmötet i alla kategorier i ert medlemskap. Vi bjuder därför in till en workshop med vår forskningsledare Anders Fundin där ni som medlemmar kan lära er hur använda detta dialogverktyg.

SIQ Framgångsinsikt är ett enkelt verktyg där ni kan göra en självutvärdering och prioritera vilka aktiviteter ni behöver ta tag i för att bli bättre.

Det används bäst när ni har behov av att först få insikt om kulturen i arbetsgruppen och för att sedan skapa förutsättningar för en fortsatt dialog i arbetsgruppen om styrkor och förbättringsområden. Dialogverktyget ger en bas att börja med i den mindre arbetsgruppen.

Vad tycker vi att vi är bra på? Vad tycker vi att vi är dåliga på? Var har vi olika uppfattning? Vad vill vi kännetecknas av och varför? Vad är viktigt för oss att förbättra?

Reflektera tillsammans för att få upp viktiga resonemang. Variationen i skattningarna är intressanta för att kunna närma sig varandra. Med hjälp av Framgångsinsikt kan ni gemensamt konkretisera ert viktiga förbättringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv.

Varmt välkommen med din anmälan!

Kommande tillfällen

Digitalt webbinar

Tisdag 17 september
12:00 – 13:00