Medlemsträffar

2024-12-05: Förbättringsfrukost – Utvecklar värdeskapande processer, i Göteborg

Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Dessa faktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning.

Under denna träff fördjupar vi oss i SIQ framgångsfaktor 4, Utvecklar värdeskapande processer, inom kulturen.

Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunder och intressenter.

Träffen möjliggör för en kompetensutveckling genom ett utökat erfarenhetsutbyte. Den ger insikter i den fördjupade framgångsfaktorn och olika verksamheters interna arbetssätt.

Dessutom bjuder vi på god frukost!

08.00-8.30 Frukost serveras och möjlighet till nätverkande

8.30-9.30 Program med dialog och erfarenhetsutbyte

Länk till anmälan publiceras närmare kursdatumet.

Kommande tillfälle

Jacy´s Hotel Resort, Drakegatan 10, Göteborg

Torsdag 5 december
08:00 – 09:30