Goda exempel

Intervju Elif Karacan

Elif Karacan, masterstudent Quality and Operations Management på Chalmers tekniska högskola och timanställd på SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling.