Utbildningar

Kvalitetsledning för hållbar framgång

Kvalitetsledning utifrån SIQ Managementmodell innebär att förmedla en helhetssyn i relation till hela organisationen och att arbeta med ständiga förbättringar. Under utbildningen fokuserar vi på struktur, organisationskultur och systematiskt arbetssätt.

Du lär dig:

  • En insikt i SIQ Managementmodell samt framgångsfaktorer
  • Hur du kan leda och arbeta för att din verksamhet ska utvecklas och bli mer framgångsrik
  • Perspektiv som möjliggör organisationens nuvarande stabilitet och samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga för snabba omställningar

Kommande tillfällen

Centralt i Stockholm

Onsdag 25 september
09:00 – 16:00

Medlemspris: 5400 kr

Pris: 7200 kr

Centralt i Stockholm

Tisdag 12 november
09:00 – 16:00

Medlemspris: 5400 kr

Pris: 7200 kr

Utbildningen utgår från SIQ Managementmodell som ger den verksamhetsstruktur och förbättringssystematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal.

Leda med SIQ Managementmodell

Leda med SIQ Managementmodell vänder sig främst till dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar från såväl privat som offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till ett aktivt lärande kring de framgångsfaktorer som driver förbättrade resultat och hur du kan arbeta för att nå hållbar framgång.