Utbildningar

SIQ Processledning Grund

Vår tvådagars processledningsutbildning vänder sig till dig som är kvalitetschef, linjechef, processledare eller verksamhetsutvecklare från privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till aktivt lärande kring kritiska steg som skapar ett framgångsrikt processarbete. 

Utbildningen:

  • Blandar teori med gruppövningar
  • Låter dig ta ställning till olika situationer och utmaningar genom ett praktikfall
  • Gemensamma diskussioner ger mervärde

Kommande tillfällen

Distansutbildning

Torsdag 25 mars
10:00 – 17:00

Fredag 26 mars
08:00 – 15:00

Medlemspris: 8 800 kr

Pris: 9 800 kr

De två dagarna ger dig djupare kunskap inom processarbete och idéer för att utveckla styrning och förbättring av en verksamhet. Utbildningen ger inspiration, och blandar teori med gruppövningar. Dessa ger insikt i viktiga steg i SIQs Processindex. För att utveckla förståelse för framgångsrikt processarbete kommer vi att ta ställning till olika situationer och utmaningar genom ett praktikfall, t ex att definiera en process, att sätta mål, att leda i en matrisorganisation. Här kommer våra inbördes erfarenheter och gemensamma diskussioner ge ett mervärde till den egna utvecklingen.

Vill du få inspiration och kunskap för att ta processarbetet till nästa nivå? Anmäl dig vår utbildning!

Vi tar emot max 16 deltagare per utbildningstillfälle i vårt virtuella klassrum så att alla deltagare ska hinna komma till tals.

Utbildningsansvarig

Anne-Charlotte Holmgren

Anne-Charlotte Holmgren har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda kvalitetsutveckling i flera olika branscher. Ingenjör från Chalmers med psykologi-, ledarskaps- och LEAN-kompetens inom organisations- och verksamhetsutveckling.

"Lärorikt och väldigt bra!" - "Intensivt, otroligt spännande" - "Mycket bra utbildning"
Röster från Uppsala Kommun