Till alla inlägg

Vi hinner inte!

Blogg
2019-12-11

Som brandmän i full mundering och vattenfyllda slangar runt våra fötter står vi en cirkel med ryggarna mot varandra. Vi skriker unisont:
– Vi hinner inte!

Elden tar över och vi börjar fatta mer och mer ogenomtänkta beslut, beslut som får medarbetarna tro att vi helt har tappat förståndet. Tiden tar slut och vi börjar springa åt varsitt håll, ingen tycks veta vart målet är.

Helt plötsligt stannar allt och det blir som i ett vacuum; det är jullov. Ledningsgruppen andas och försöker vila på var sitt håll. Efter nyår omgrupperar vi oss, ställer oss åter rygg mot rygg, tar ett sista andetag och slår på vattnet. Pausen är slut.

Något måste göras, men vad?

Helt plötsligt saknar vi två. Erika och Lena orkade inte mer och nu är vi två man kort. Vi har ett hål och elden håller på att ta över. Något måste göras, men vad? Varför fungerar inte verksamheten, vad är det som gör att vi inte skapar hållbara lösningar? Och varför räcker inte tiden till?

Nu har vi svaren på de frågorna och svaren har vi fått genom att lära oss SIQ Managementmodellen. Ledningsgruppen står fortfarande i en cirkel, rygg mot rygg, slangarna är utbytta till processer och eldarna till involverade motiverade medarbetare som tillsammans med oss vill bidra till verksamhetens utveckling. Ledningsgruppens fulla fokus är att skapa värde tillsammans med de vi finns till för.

Betydelsen av ordet värde har landat i vår utbildningsprocess tillika huvudprocess. Den processen kommer utformas så den skapar förutsägbara resultat som håller över tid, så att grundorsakerna till problem identifieras och att vi alla tar faktabaserade beslut. Beslut som är baserade på fakta och inte tyckande eller snabba ogenomtänkta lösningar.

Snart är vi Sveriges bästa vuxenutbildning.

Vi på Vuxenutbildningen i Gävle kommun är bara i startgropen av vårt kvalitetsarbete men redan nu känner vi oss trygg i att detta kommer gå vägen. År 2020 kommer vara vårt år och snart, mycket snart är vi Sveriges bästa vuxenutbildning.

Med vänliga hälsningar,

Lisa Kvarnlöf

Lisa Kvarnlöf tillsammans med hela ledningsgruppen för vuxenutbildningen i Gävle kommun