Till alla inlägg

Vilken samhällsutmaning berör er mest?

Blogg
2019-12-20

Våra egna studier genomförda av Svenskt Kvalitetsindex visar att den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet – i samtliga åldersgrupper. Att den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet är oroande och det som berör mig mest är att det är i de yngre åldersgrupperna som ohälsan är som störst. Varför är det så och hur kan vi vända trenden?

Samtidigt visar Gallups undersökningar att hela 75% av medarbetare på arbetsplatser i Sverige inte känner sig engagerade. Men det som kanske berör mig mest är de 11% som är aktivt oengagerade på arbetsplatsen. Hur kan det vara så och vad kan vi göra åt det? Det måste finnas en enorm innovativ kraft i den frustration som inte får det utrymme som behövs i ett arbetsliv med allt större krav där färre gör mer i en allt snabbare förändringstakt.

Hur ska då samhället kunna ta sig an den lika viktiga ekologiska samhällsutmaningen och målet om en fossilfri värld om det sker på bekostnad av social hållbarhet?

Ovan är bara några få exempel på samhällsutmaningar som berör den så viktiga frågan om social hållbarhet. Hur ska då samhället kunna ta sig an den lika viktiga ekologiska samhällsutmaningen och målet om en fossilfri värld om det sker på bekostnad av social hållbarhet? Att få ihop social och ekologisk hållbarhet tillsammans med en ekonomisk hållbarhet och dess komplexa kombinationer av utmaningar ställer fler frågor än svar där ibland sammanhanget kanske blir viktigare är generella svar? Att utveckla verksamheten på ett mer hållbart sätt i flera dimensioner kommer även fram som ett prioriterat område i vår senaste SQMA Delphi-studie där ca 500 ledare i offentlig och privat verksamhet ges möjlighet att ge både inspel och prioritering (SQMA – Swedish Quality Management Academy med 8 lärosäten).

SIQ har som mål att genom samverkan och samproduktion stödja hållbar utveckling i samtliga tre dimensioner och att ständigt söka efter de samhällsbehov och utmaningar som berör mest. Vi är tacksamma för det stöd vi har fått under året av VINNOVA, Tillväxtverket och alla medlemmar i SIQ intressentförening med ett växande antal. Det finns ett ökat behov av forskning och utveckling av hållbara ledningsmodeller som ligger i takt med tiden med krav på anpassningsförmåga och omställningshastighet – men tidsfaktorn är emot oss.

Det finns ett ökat behov av forskning och utveckling av hållbara ledningsmodeller som ligger i takt med tiden med krav på anpassningsförmåga och omställningshastighet – men tidsfaktorn är emot oss.

Läser man den alarmerande forskningen om hur nära vi ligger gränserna för vad planeten klarar av och att planerna för fossila bränslen går åt helt fel håll är det lätt att känna hopplöshet (DN, 20 nov 2019, ”Planerna för fossila bränslen går åt helt fel håll” där över 50 forskare har bidragit till analys och granskning). Trots att samhällsutmaningarna kan verka oöverkomliga fortsätter vi outtröttligt vår strävan att värna om en hållbar framtid. För att utmana aktuella samhällsproblem och för att istället försöka växla upp kraftsamlingen kring de samhällsutmaningar vi står inför har SIQ under året sökt och blivit godkända som medelsförvaltare av Forte, Formas och Vetenskapsrådet.

SIQ under året sökt och blivit godkända som medelsförvaltare av Forte, Formas och Vetenskapsrådet.

Vi är glada, stolta och ödmjuka över förtroendet att som ett forskningsinstitut få möjligheter att växla upp med forskning och utveckling för att i samverkan ställa de frågor som söker långsiktiga lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Behovsdriven forskning och utveckling i samverkan med offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle är vägen framåt. Vi ser fram emot att höra mer om just era tankar, funderingar, behov och idéer om hur vi i samverkan kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom ett mer hållbart samhälle.

Med vänliga hälsningar,

Anders Fundin
Anders Fundin, forskningsledare SIQ