Till alla inlägg

Andreas Schleicher om den svenska skolan

Nyhet
2021-03-22

Andreas Schleicher, som är ansvarig för PISA-studierna i OECD, var en mycket uppskattad talare på Rikskonferensen Bättre Skola tidigare i år. Han poängterade att den svenska skolan har gjort en stark återhämtning efter låga resultat i början av 2000-talet.

För att få en likvärdig skola är det systematiska kvalitetsarbete grunden och vi på SIQ är övertygade om att ett gediget kvalitetsarbete är en nyckel till framgång för alla typer av verksamheter. Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter vi fram goda förebilder för andra att inspireras av. 

Vänligen acceptera statistics, marketing cookies för att se denna video.
Inledande reflektion om den svenska skolan som Andreas Schleicher som är ansvarig för PISA-studierna i OECD.

SIQ arrangerar Rikskonferensen Bättre Skola varje år sedan 20 år tillbaka. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden. Temat för årets konferens var likvärdighet.

Vi har härmed förmånen att kunna publicera vår programpunkt med Andreas Schleicher, ansvarig för PISA-studierna i OECD. Där ställer moderator Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö universitet, och Anna Singateh, projektledare och samordnare på Pedagogisk inspiration i Malmö, frågor från deltagarna till Andreas Schleicher. Inspelningen av programpunkten är drygt 1 timme lång.

Vänligen acceptera statistics, marketing cookies för att se denna video.
Hela programpunkten på Rikskonferensen Bättre Skola med Andreas Schleicher, Cecilia Christersson och Anna Singateh.

Kontakta gärna Annette Björnson om du har frågor om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola eller Rikskonferensen Bättre Skola.