Till alla inlägg

Fem frågor med Marcus Wågström – ny SIQ Examinator!

Nyhet
2024-03-06

Nu är årets Examinatorsutbildning avslutad. Marcus Wågström, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun är en av de 25 personer som gått utbildningen som sträckte sig mellan november till februari. Vi ställde fem snabba frågor till honom för att höra om hur de nya kunskaperna ska användas.

Grattis till en lyckad SIQ Examinatorsutbildning, hur känns det?

Det känns bra att vara igenom vad som varit en intensiv och rolig utbildning. Jag har lärt mig mycket under utbildningen och har nu omgående möjligheten att använda mina fördjupade kunskaper i ett skarpt utvärderingsuppdrag.

Vilka insikter/ny kunskap fick du främst med dig?

Framför allt fick jag med mig hur en organisation praktiskt kan använda SIQ Managementmodell som ett stöd i sin utveckling av verksamheten. Modellen blir ett verktyg för att systematisera arbetet för att säkerställa att det finns en röd tråd från kundernas behov till de resultat som organisationen producerar.

När bestämde du dig för att gå denna utbildning?

Uppsala kommun är medlem i SIQ och modellen tillämpas i olika utsträckning inom kommunens verksamheter idag. Som medlem har kommunen också tillgång till ett antal utbildningsplatser som ingår i medlemsavgiften. Efter att ha deltagit i ett par interna utbildningar av modellen fick jag frågan under våren 2023 om jag var intresserad av att gå SIQ Examinatorsutbildning till hösten vilket jag kände mig redo att göra.

För vilka passar denna utbildning enligt dig?

Jag tror att utbildningen passar alla som på något sätt arbetar med verksamhets- och kvalitetsutveckling och vill fördjupa sina kunskaper i tillämpningen av SIQ Managementmodell i praktiken.

Andra reflektioner att dela med dig av?

Det har varit en utmanande utbildning där fokus i utbildningen har legat på ett lärande genom faktisk tillämpning av modellen vilket jag uppskattade. Genom att arbeta med ett verklighetstroget case har vi som deltog i utbildningen fått stöta och blöta innebörden i kriterierna i SIQ Managementmodell för att komma fram till om organisationen som vi utvärderade genom sina beskrivna arbetssätt kunde anses leva upp till kraven som ställs i modellen. Det gav också många tankar och idéer tillbaka om hur vi idag arbetar med verksamhetsutveckling inom Uppsala kommun och vad vi behöver arbeta vidare med.

Marcus Wågström, Enhetschef, mark och exploatering, verksamhetsstöd, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

Läs mer om SIQ Examinatorsutbildning