Till alla inlägg

Ledarskapets utmaning

Blogg
2019-06-04

Visst känns det igen, du ställs inför många varierande utmaningar i din verksamhet. Det kan vara allt från nya marknader, sommarbemanning, digitalisering, sjukskrivningstal, nya produkter, våga släppa gammalt, och hålla motivationen uppe i en föränderlig värld.

Och vad blir då svaret? Hur kan du veta vad som blir rätt åtgärd, hur undviker du att hela dagen fylls av att fatta snabba beslut med ryggmärgen? Att bli dagens hjälte här och nu, och få känslan av att du inte räcker till för att arbeta långsiktigt?

Det finns helt klart ett svar, och det är inte enkelt! Många av oss med ansvar för en verksamhet är rekryterade på vår förmåga att lösa uppkomna problem, att aktivt styra i den uppkomna situationen.

Men din uppgift är kanske inte att styra?

Kanske är din uppgift att leda andra genom att bygga ett robust system, ett system som står stadigt i alla förändringar. Uppkomna utmaningar kan lösas av engagerade motiverade medarbetare, med ansvar för den dagliga styrningen av verksamheten. Medarbetarna förstår ert ”varför”, dvs vilket värde ni skapar för de ni finns till för. De har också fått förutsättningar för att se sina resultat, analysera, utveckla bättre arbetssätt i samverkan, och med tillit testa och införa nya lösningar.

Att leda handlar om att staka ut kursen, att vara övertydlig och orubblig kring verksamhetens fokus.

Vi på SIQ menar att ledstjärnan är att arbeta med de fem framgångsfaktorerna: skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt förbättra verksamheten och skapa innovationer. Du som leder verksamheten behöver veta hur ni arbetar inom vart och ett av dessa områden, och sätta fokus på de områden som behöver stärkas.

För att veta vad som behöver stärkas erbjuder vi på SIQ flera olika utvärderingsalternativ, där du kan få svar på dels era styrkor, och dels era främsta förbättringsområden. Den mest genomgripande av dessa verktyg är Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Under kommande året kommer vi tillsammans med er vidareutveckla dessa verktyg.

Ta denna möjlighet du också, antingen att utvärdera din (eller annans!) verksamhet och/eller att delta i utvecklingen av utvärderingsverktygen. Samtidigt utvecklas din förmåga att leda din verksamhet mot allt större framgång, att hålla kursen när det stormar!

Läs gärna mer om vårt utvecklingsprojekt och kontakta mig om du vill bidra till utvecklingen av Utmärkelsen Svensk Kvalitet!

Anne-Charlotte Holmgren

Bästa hälsningar,

Anne-Charlotte Holmgren
Skribent på Quality 5.0 Forum och verksamhetsutvecklare på SIQ

E-post: anne-charlotte.holmgren@siq.se
Telefon: 031-723 17 07