Till alla inlägg

Mats Deleryd huvudtalare i Barcelona

Nyhet
2018-08-02

International Conference on Quality Engineering and Management hölls i år i juli i Barcelona med deltagare från tjugotalet länder. SIQ bidrog på plats som keynote-speaker då Mats Deleryd höll att fördrag med temat ”Quality as a platform for a sustainable future”.

Det är tydligt att intresset för kvalitets- och hållbarhetsfrågor är stort i många länder och att SIQ Managementmodell får uppmärksamhet även utanför Sverige i länder som Kina, Indien, Brasilen, Portugal och Spanien med flera.

Ta del av Mats Deleryds presentation.