Till alla inlägg

Ny efterfrågad kurs: Involvera Motiverade Medarbetare

Nyhet
2021-02-05

Motiverade medarbetare är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet. Vi menar att det är möjligt att utveckla ett arbetssätt och en kultur som involverar och motiverar medarbetare, för att skapa värde och en hållbar utveckling för hela verksamheten.

För att stötta verksamheter och ledare som söker ett bestående sätt att involvera medarbetarna i det värdeskapande utvecklingsarbetet lanserar nu SIQ, i samarbete med Stratvise, en ny utbildning.

Kursen består av två utbildningstillfällen, två sammanhängande dagar följt av en tredje uppföljningsdag två månader senare. Detta för att du som är kursdeltagare ska få möjlighet att tillämpa och träna på de kunskaper som utbildningens första två dagar ger. Tillämpning och träning på hemmaplan är kopplad till en verklig utmaning som du själv identifierar.

– Kursen är utformad för dig som har en ledande befattning i din organisation, med eller utan medarbetaransvar. Kursen passar lika bra oavsett om du arbetar i privat, ideell eller offentlig verksamhet, säger Lilian Klasson på Stratvise, samverkanspartner med SIQ.

Kursen ger en översikt av SIQ Managementmodell. Den tar upp begrepp, påverkansmöjligheter, maktbaser, härskarteknik, normer och viktiga förutsättningar för en inkluderande, engagerande och motiverande kultur. Alla deltagare får ta med sig ett dilemma från deras egen verksamhet som får en gemensam analys och uppföljning.

Motiverade medarbetare – en Framgångsfaktor!

Att involvera motiverade medarbetare är en av fem framgångsfaktorer som SIQ i sin Managementmodell identifierat som avgörande faktorer för alla typer av framgångsrika verksamheter.

– I förbättringskulturen vill vi involvera motiverade medarbetare. Men för att få till det, behöver vi träna på att “göra”. SIQ tar härmed ett steg i att erbjuda en konkret och handfast utbildning i en av framgångsfaktorerna för framgångsrika verksamheter, säger Anne-Charlotte Holmgren, ansvarig för SIQ Akademi.

Kursen erbjuds vid fem tillfällen under 2021. Det första kurstillfället är den 16-17 mars med uppföljningsdag den 29 april.