Till alla inlägg

SIQ söker organisationer för utveckling och tillämpning av nytt Processledningsindex

Nyhet
2023-02-15

Verksamheters omgivning och krav förändras i allt högre takt vilket utmanar det traditionella ledningsarbetet. En ökande komplexitet och tempo gör att många verksamheter ställer om till principstyrning, nätverkande och frihet under ansvar. Samtidigt ökar kraven på kontroll på grund av legala krav och ökad globalisering. Så hur kan organisationen utveckla sin förmåga att leda och styra förändringsdrivna processer?

I projektet medverkar du och din organisation tillsammans med andra såväl i framtagning, testning som tillämpning av ett nytt processledningsindex. Projektet bygger på ett arbete som löser en konkret utmaning för den egna verksamheten utifrån ett kund- och intressentbehov där processledning kan ge ett stöd. Genom den nyvunna kunskapen kan er verksamhet ta medvetna beslut om vilka arbetssätt som bör utvecklas för att öka förändringshastigheten med bibehållen kvalitet.

Syfte och mål med projektet

Projektet syftar till att utveckla ett processledningsindex baserat på CDPM-modellen. Ett processledningsindex består av ett antal konkreta frågor att ta ställning till. Målet med projektet är ny kunskap om hur organisationen kan utveckla förmågan att leda och styra förändringsdrivna processer. Genom den nyvunna kunskapen kan medvetna beslut tas om vilka arbetssätt som bör utvecklas för att öka förändringshastigheten med bibehållen kvalitet.

Läs mer om projektet och hur du anmäler din verksamhet, eller kontakta anders.fundin@siq.se för mer information eller eventuella frågor.