Hur nås Hållbar Framgång?

Vid SIQ Akademi lär du dig mer om de fem framgångsfaktorerna och de tre hörnpelarna i SIQ Managementmodell. Vi erbjuder kurser, webbseminarier, workshops och erfarenhetsutbyte samt rådgivning på plats i din verksamhet för dig som vill bli bättre!

SIQ Akademi

SIQ stödjer organisationer att lyckas med hjälp av kvalitetsarbete. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och utbildningar med fokus på ledning och styrning i en turbulent värld med excellence-modeller som stöd. SIQ stödjer verksamheter med strategisk rådgivning och praktisk handledning i syfte att uppnå väsentliga resultatförbättringar. Ledningsseminarier ingår som en del i starten vid medlemskap i SIQ Intressentförening, det ger en förståelse för de värderingar och arbetssätt som lägger grunden till en effektiv verksamhet.

Här finns hela vårt aktuella utbud i SIQ Akademi.

Utbildning

Här hittar du både seminarier och öppna utbildningar exempelvis Grundkurs i SIQ Managamentmodell, Kurs i Förändringsdriven processledning, och öppna seminarier i hur du arbetar med SIQ Framgångsinsikt och andra konkreta verktyg. Utbildning ges både digitalt på distans, för att öka tillgängligheten och spridningen, samt på sal när detta kan bedömas lämpligt, för att nå en närmare dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.  SIQ samverkar med en kompetent skara av samverkanspartners, så att vårt utbud kan erbjudas till många fler både i tid och rum. Medlemmar i SIQ Intressentförening har genomgående lägre avgift för att delta.

Skriv ut kursutbudet våren 2021 (pdf)

Skriv ut kursutbudet hösten 2021 (pdf)

Rådgivning

Utifrån din unika frågeställning och ditt unika behov erbjuds råd och kunskap vilka konkret bidrar till din utveckling mot hållbar framgång. Rådgivning kan innehålla ledningsseminarier, kurser, eller stöd med olika självskattningsprodukter, exempelvis SIQ Framgångsinsikt, SIQ Managamentindex eller SIQ Kvalitetskulturindex, för att nämna några. Rådgivning ges gärna på plats hos dig, om möjligt.

SIQ Alumni

SIQ Alumni är en mötes- och utvecklingsplattform för examinatorer för att tillsammans öka kunskapen och hantverket kring SIQ Managementmodell och Hållbar Framgång.

Läs ett informationsblad om SIQ Alumni (pdf)

Excellence Arena

SIQ samlar flera exempel på framgångsrika organisationer som kan inspirera och bidra till din egen utvecklingsresa. Här möter du några av våra föredömen i intervjuer, artiklar, filmer och med länkar till mer information.

Events

Ibland kan vi inspireras av de stora sammanhangen, att få lyssna till personer med bred erfarenhet eller med nya kunskaper. SIQ ordnar årligen flera events, samt medverkar vid våra samverkanspartners. Till exempel Excellence Summit, Rikskonferensen Bättre Skola, Kvalitetsmässan samt Quality Innovation Award för att nämna några.