Till alla inlägg

Välkommen till ett nytt år med SIQ!

Nyhet
2024-01-09

Nu har vi startat upp verksamheten för 2024 och flera aktiviteter är planerade inför våren. SIQ kommer att fortsätta hålla utbildningar, leda och delta i olika forskningsstudier och utse mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet i slutet av maj. Vi kommer även att lansera nya koncept och initiativ för dig som är medlem hos oss.

–  Du som medlem är av stor betydelse för oss, och vi ser fram emot att möta dig under vårens kommande aktiviteter. Vi kommer att inleda året den 23 januari med ett webbseminarium där vi involverar dig och övriga medlemmar i planerna för våren. Under seminariet kommer även SIQ:s nya VD Susan Ballhausen Bjelke att dela med sig av sina erfarenheter från sina första 100 dagar, säger Katarina Barter, medlems – och nätverksansvarig.

Som medlem kommer du att känna igen dig i flera aktiviteter likt tidigare men vi kommer också att släppa en hel del nya koncept och initiativ som främjar samarbete.

– Ett av dessa tillskott är SIQ Förbättringsfrukostar, som inleds den 6 februari i Stockholm. Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer och vi kommer vid dessa träffar fördjupa oss i varje område och reflektera tillsammans kring dessa. Träffen är fysisk och möjliggör för en kompetensutveckling genom ett utökat erfarenhetsutbyte, säger Katarina.

Håll utkik efter mer!

Vi lägger ut medlemsaktiviteter löpande, se information och anmälan.
För anmälan till webbseminarium ”Välkommen till ett nytt år med SIQ”