Våra utbildningar

SIQ Alumni – för alla examinatorer

SIQ Alumni för Examinatorer är en plattform för att ständigt öka din kompetens om SIQ Managementmodell och Hållbar Framgång samt underhålla och vidareutveckla din kompetens tillsammans med andra. Hur går det på hemmaplan efter avslutat uppdrag? Vad kan du dela med dig av till andra? Vad skulle du vilja fråga andra om i samma situation som dig själv? Varmt välkommen till SIQ Alumni, nätverket som ger utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte. Nästa Examinatorsträff är planerad till den 16 april 2024.

SIQ Alumni är ett sätt att

  • skapa dialog och erfarenhetsutbyte med andra examinatorer
  • föra dialog kring plattform för kompetensutveckling, lära av andra, senaste nytt inom kvalitet- och verksamhetsutveckling
  • få ny inspiration för arbetet med Hållbar Framgång enligt SIQ Managementmodell på hemmaplan

Kommande träffar

Välkommen på SIQ Examinatorsträff

Tisdag 16 april
15:00 – 16:30