SIQ Alumni

SIQ Alumni – för alla examinatorer

SIQ Alumni för Examinator är en plattform för att ständigt öka din kompetens om SIQ Managementmodell och Hållbar Framgång samt underhålla och vidareutveckla din kompetens tillsammans med andra. Hur går det på hemmaplan efter avslutat examinatoruppdrag? Vad kan du dela med dig av till andra, och vad skulle du vilja fråga andra om i samma situation som dig själv? Fortsätt bygg vidare på din kompetens, bli inspirerad av varandra och bidra till hållbar framgång i din egen och andras verksamheter!

SIQ Alumni är ett sätt att

  • träffa andra examinatorer
  • föra dialog kring plattform för kompetensutveckling, lära av andra, senaste nytt inom kvalitet- och verksamhetsutveckling
  • få ny inspiration för arbetet med Hållbar Framgång enligt SIQ Managementmodell på hemmaplan
  • Kommande träff 3 december: Hur arbetar du konkret med SIQ-modellen? Mindmap?, Framgångsinsikt?, processledning?, framgångsfaktorerna som checklista, eller annat? Årets sista träff innehåller workshop kring arbetssätt och metoder plus en dialog kring kommande aktiviteter 2022.

Kommande träffar

Decemberträff - på distans.

Fredag 3 december
13:00 – 16:00

Medlemspris: noll kr

Pris: noll kr

Jag vill stå med på sändlistan för kommande event.


Anne-Charlotte Holmgren

SIQ Akademi och Regionnätverk
031-723 17 07
anne-charlotte.holmgren@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.