Till alla inlägg

Vårt Almedalsprogram 2018

Nyhet
2018-06-21

Under Almedalsveckan samarbetar vi med Svenskt Kvalitetsindex och arrangerar sex seminarier tillsammans. Ta del av den senaste forskningen och insikterna kring några viktiga kvalitetsfrågor i Sverige år 2018!

Under Almedalsveckan samarbetar vi med Svenskt Kvalitetsindex och arrangerar sex seminarier tillsammans. Ta del av den senaste forskningen och insikterna kring några viktiga kvalitetsfrågor i Sverige år 2018!

Alla våra seminarier hålls i universitetets lokaler onsdagen den 4 juli, Cramérgatan 3, sal B24. Varmt välkommen!

Alla våra seminarier hålls i universitetets lokaler onsdagen den 4 juli, Cramérgatan 3, sal B24. Varmt välkommen!

4 juli klockan 8.15-9.00

Framtidens vård – Patientens vårdförlopp behöver modern ledning och digitalisering

Vårdbehovet i Sverige förändras över tid. Detta måste mötas med förändrad ledning och styrning av vårdprocesser och ny informationshantering. Hur etableras systematiska vårdkedjor över organisatoriska gränser med ledning, styrning och utveckling utifrån patienterna där flödeseffektivitet leder till resurseffektivitet? Varför vill vi ha det? Kan det uppnås? Och hur kan vi lyfta fram goda föredömen? Lyssna på debatt och bidra till dialog utifrån flera olika perspektiv.

I panelen medverkar:
• Anna-Greta Brodin, sektionschef Hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting
• Staffan Isling, Regiondirektör Region Uppsala
• Agneta Jansmyr, Regiondirektör Region Jönköpings Län
• Sara Lewerentz, Digitaliserings- och teknikdirektör, Västerbottens Läns Landsting
• Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård

Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, ansvarig Utvärdering och Utmärkelser, SIQ

4 juli klockan 9.15-10.00

Vad är kvalitetskultur?

Kvalitetskultur är ett hett ämne som diskuteras både i Sverige och utomlands. Men vad är kvalitetskultur? Hur kan den mätas och hur kan den utvecklas. I de flesta branscher har kvalitetsutveckling aldrig varit så viktigt som idag. Hur kan en verksamhet ledas med hjälp av kvalitetskultur och hur kan hög medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet gå hand i hand?

Vad vinner man på att satsa på medarbetarnas beteenden och värderingar snarare än organisationsstrukturer? SIQ har tillsammans med forskningsnätverket SQMA, Swedish Quality Management Academy, tagit fram ett helt nytt verktyg att mäta kvalitetskulturen i verksamheter. Vilka beteenden och värderingar omfattar en kvalitetskultur och varför är det eftersträvansvärt? I forskningsprojektet fanns verksamheter med genomgående höga värden. Vad gör de som inte andra gör?

Svenskt Kvalitetsindex kan visa tydliga samband mellan kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och lönsamhet. Exempel från verksamheter som nyligen knutit sina kundnöjdhetsvärden till medarbetarutvärderingar och fått nya perspektiv på verksamheten.

• Johan Parmler, verkställande direktör, Svenskt Kvalitetsindex
• Åsa Rönnbäck, forskningschef, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Moderator: Jacob Hallencreutz, styrelseordförande, Svenskt Kvalitetsindex

4 juli klockan 10.15-11.00

Nytt ledarskap för ökad svensk konkurrenskraft #Qualityfempunktnoll

Den femte kvalitetsvågen är redan här! Vi står inför nya behov av snabbrörliga organisationer där medarbetares kompetens och engagemang utvecklas, där digitala lösningar skapar kund- och intressentnytta och där ledningskompassen är inriktad på hållbar utveckling. Vad behöver göras för att utveckla det nya ledarskapet och öka den svenska konkurrenskraften?

Vilka ledningsutmaningar står vi inför idag? Ta del av en helt ny branschöverskridande forskningsrapport kring de största ledningsutmaningarna för svenska verksamheter. Studien är genomförd av SQMA, Swedish Quality Management Academy.

Medverkande:
• Mats Deleryd, verkställande direktör, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
• Anna Granö, verkställande direktör, Hewlett Packard Enterprise Sverige
• Vesna Jovic, verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting
• Jan Sundling, styrelseordförande, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Moderator: Åsa Rönnbäck, forskningschef, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

4 juli klockan 11.15-12.00

Nästa steg i skolans digitalisering 

Digitaliseringen är bara i sin linda. Frågorna kring digitalisering rör hela samhället och skolan har ett stort ansvar. Vad innebär nästa steg i skolans digitalisering, vad är det vi ser framför oss? Kan vi dra lärdom av vad andra branscher redan gått igenom?

Vad har gått bra och dåligt i digitaliseringen av andra branscher, kan skolan lära något av detta? Kan digitaliseringen bidra till en likvärdig undervisning för alla elever? I Kungsbacka kommun deltar till exempel barn i skolarbetet hemifrån genom en robot som är på plats i skolbänken. 

Medverkande: 
• Annika Agélii Genlott, projektansvarig handlingsplan för skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting
• Jacob Hallencreutz, styrelseordförande, Svenskt Kvalitetsindex
• Tommy Jarnemark, operativ chef, Academedia
• Hanna Leissner, utvecklingsledare och projektledare, Kungsbacka kommun

Moderator: Maria Viidas, ansvarig utbildning och kommunnätverk, SIQ

4 juli klockan 13.00-13.45

Social hållbarhet – hur gör vi?

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Varje organisation måste förstå sina egna sociala utmaningar eller fördelar för att kunna sätta rätt sociala hållbarhetsmål.

I början av 2018 lanserade SIQ en ny ledningsmodell som fått ett stort genomslag i både den privata och offentliga sektorn. De tre hållbarhetsdimensionerna går som en röd tråd genom hela modellen: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Här på seminariet berättar vi i teori och praktik hur man kan arbeta framgångsrikt med hållbarhetsarbete, med fokus på social hållbarhet. 

Exempel från Uppsala kommuns övergripande arbete med social hållbarhet och hur bostadsbolaget Uppsalahem arbetar med dessa frågor.

• Ingela Hagström, avdelningschef social hållbarhet, Uppsala kommun
• Åsa Rönnbäck, forskningschef, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
• Stefan Sandberg, verkställande direktör, Uppsalahem

4 juli klockan 14.00-14.45

Drivkraften bakom nöjda kunder i det digitala samhället

I det nya affärslandskapet är det mer kritiskt än någonsin att verkligen förstå vad som driver kundnöjdhet. Med nya digitala tjänster kommer människor närmare men avstånden ökar till personliga kund- och leverantörsrelationer. Vad gör era kunder nöjda idag och imorgon?

Kundupplevelser, positiva såväl som negativa, sprids på millisekunder. I detta nya landskap är det mer kritiskt än någonsin att verkligen förstå vad som driver kundnöjdhet. Här visar vi konkret vilka drivkrafter som finns bakom kundnöjdhet, vägen till framgång för både offentliga och privata aktörer.

Medverkande: 
• Ninoush Habashian, Chef för Telias kundupplevelse, Telia Sverige
• Jacob Hallencreutz, styrelseordförande, Svenskt Kvalitetsindex
• Johan Löfmark, Digital Partner, Tata Consultancy Services
• Johan Parmler, Verkställande direktör, Svenskt Kvalitetsindex

Vi finns på plats under Almedalsveckan

Hör gärna av dig för att boka ett möte i Visby! Fem av SIQs medarbetare finns på plats under delar av veckan: Mats Deleryd, vd, Anne-Charlotte Holmgren, ansvarig utvärdering och utmärkelser, Karin Olofsson, kommunikationsansvarig, Åsa Rönnbäck, forskningschef och Maria Viidas, ansvarig utbildning och kommunnätverk.

Om du har några frågor om programmet eller andra praktikaliteter, kontakta gärna kommunikationsansvarig Karin Olofsson, telefon 070-542 94 78 eller mail karin.olofsson@siq.se

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Medlemslunch!

Medlemmar i SIQs intressentförening är varmt välkomna till Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, tisdagen den 3 juli klockan 12.15-13.15 för en trevlig medlemslunch!