Vad är du intresserad av idag?

Kommande aktiviteter

Inga kommande aktiviteter inplanerade

| |

Aktuellt

Senaste inläggen

Forskning & SQMA

Benchmarking is culture

Även om de flesta organisationer förstår vikten av benchmarking misslyckas många att integrera den på ett effektivt och hållbart sätt...

Forskning & SQMA

Hemarbete under coronapandemin ger lärdomar för framtiden

Produktiviteten påverkas när vi arbetar hemma. Det finns fördelar som företag kan lära av i utformning av det vanliga arbetet. Och det ...

Nyhet

Hjälp oss bli bättre

Den 14-28 april genomför vi på SIQ en varumärkesundersökning som en del i vårt eget förbättringsarbete.

För NorDan AB är det av högsta vikt att jobba strategiskt och systematiskt med kvalitetsutveckling i hela företaget. Medlemskapet i SIQ fyller en mycket viktig funktion för oss med ett gediget nätverk, spännande webinar/workshops och goda verktyg för hållbar framgång.

Dag Kroslid, vd NorDan

Att fira framgångar och dela glädjen med andra skapar ett brett engagemang långt utanför den egna verksamheten.

Anna Hellberg Wulfing, verksamhetsutvecklare