Detta är Quality 5.0

Känner du till den femte kvalitetsvågen? Den fjärde kvalitetsvågen, med japanskt ursprung, svepte över världen för trettio år sedan och satte fokus på kunden – istället för produkten. Nu tittar de ledande verksamheterna i världen på ett större sammanhang. Kundfokuset finns kvar men perspektivet har breddats och omfattar engagerade medarbetare och hållbarhet i alla dess dimensioner. Detta helhetsperspektiv på kvalitets- och ledarskapsfrågorna är den femte kvalitetsvågen.

Omkring 1960 var SAAB i Trollhättan och japanska Toyota ungefär lika stora – båda tillverkade ca 30 000 bilar per år. Kommande decennium växte gapet och 2012, efter år av motgångar, var resan över för SAAB medan Toyota nådde förstaplatsen i världen med 10 miljoner producerade bilar. Detta är en bild bland flera av det ”japanska undret” som präglat de senaste decenniernas kvalitetstänkande i västvärlden. Men nu är en helt annan tid. En tid som kräver ett helt nytt sätt att leda och styra organisationer.

Vi talar om den femte kvalitetsvågen – Quality 5.0.

För att se framåt måste man förstå historien. Under ett par sekel gick västvärlden från självhushållning via byteshandel till en industriell revolution – tre kvalitetsvågor som radikalt förändrade såväl människor som organisationer.

Vänligen acceptera statistics, marketing cookies för att se denna video.

Ny global ledningsfilosofi

Efter andra världskriget startades en fjärde våg i öst driven av en nationell revanschlusta efter ett förlorat krig. I mitten av 1980-talet förundrades världen över hur en nation som Japan kunde bli en global spelare av rang. Japans kvalitetsverktyg och ständiga förbättringar i kombination med en envis uthållighet och en ny global ledningsfilosofi – Total Quality Management – där kunden, och inte produkten, var i fokus och organisationen ständigt utvecklades var framgångsfaktorerna. Idag är landet världens tredje största ekonomi och ett av G7-länderna. Ingen höjer längre på ögonbrynen åt det japanska undret och den fjärde kvalitetsvågen är på väg att ebba ut.

Men en femte är redan på väg!

Kina spurtar med sin andra kvalitetsplan

Den femte kvalitetsvågen, som vi valt att kalla ”Quality 5.0”, består av flera delar. Vi ser en ny global utmanare från ett annat land i öst – Kina – ta plats, samtidigt som vi på hemmaplan ser ändrade konsumentkrav i kombination med en accelererande teknikutveckling som ändrar beteendemönster. Idag står det klart att Kina genom sin första kvalitetsplan 1996-2010 lyfte kvaliteten på varor och tjänster till nivåer i paritet med västerländska.

Nu har Kina avslutat arbetet med sin andra kvalitetsplan 2011-2020 och är globalt konkurrenskraftig och intar strategiska ägarpositioner, bland annat i Europa. Och Kina är inte ensam utmanare. Exempelvis tävlar den indiska ekonomin med Kina om att vara den snabbast växande stora ekonomin.

Ineffektivitet till följd av oengagerade medarbetare

Den femte kvalitetsvågen handlar också om global teknikutveckling. Digitaliseringen av servicetjänster suddar ut gränser och driver nya konsumentbeteenden som ökar kraven på service och relationer. Men samtidigt som kundkraven ökar ser vi att medarbetares engagemang och nöjdhet sviker. Gallups State of Global Workplace visar att i Sverige är endast 14% av alla medarbetare aktivt engagerade i sitt arbetet – medarbetare som borde stimuleras att vara innovation, ogilla och förändringsbenägna.

Quality 5.0 innebär att rådande teorier och tankemönster om hur man framgångsrikt bör driva verksamheter utmanas på flera fronter.

Dagens ledningsmodeller som fortfarande lärs ut vid universitet och högskolor leder inte till tillräckligt snabbfotade organisationer och engagerade medarbetare. Idag har de flesta människor på arbetsmarknaden en mycket gedigen kompetens och följer trender och utveckling i sin bransch, nationen och världen. Den ineffektivitet som uppstår som en följd av oengagerade medarbetare går knappast att kvantifiera.