Till alla inlägg

Pressinbjudan: Utdelning av Utmärkelsen Svensk Kvailtet den 27 april 2022

Pressmeddelande
2022-04-25

I november 2021 tilldelades Centiro Solutions AB Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse.
Den 27 april kl 14.00 delar utrikeshandelsminister Anna Hallberg ut utmärkelsen ut vid en ceremoni på företagets huvudkontor i Borås.

Program den 27 april

Kl 14.00-14.30 Ceremoni
Adress; Vevgatan 6, Borås
Medverkande; Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Anna Nilsson-Ehle, Styrelseordförande SIQ, Göran Lundwall, VD SIQ, Anders Mellberg, Domarkommitténs ordförande, Niklas Hedin, CEO Centiro Solutions, Gustav Stawåsen, CISO Centiro Solutions
Efter ceremonin finns tid för intervjuer och fotografering.

Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien, USA , Spanien och Kanada sysselsätter koncernen omkring 500 medarbetare samt har en tillväxt på 30% per år.

Centiro tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021.

Domarkommitténs motivering

”Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 175 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar därmed till att leda för hållbarhet inom logistikområdet.
För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och stor vikt läggs vid att skapa en kultur där alla känner delaktighet i företagets framgång. Den starka företagskulturen gör att modet finns att utmana traditionella normer och etablerade tillvägagångssätt för att bygga värdeskapande tjänster och processer.
Centiro har genom innovativa lösningar och dedikerade kundteam utvecklat sina processer och arbetssätt på ett unikt sätt och skapat en kundorienterad verksamhetsutveckling som är i världsklass. Centiro är en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet”

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.
Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.
De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.
Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

Domarkommittén 2021

Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet
Åke Ljungdahl, Director, VOLVO Cars

Anmäl gärna er medverkan till Annika Lindqvist, kommunikatör på SIQ på annika@lindqvistslada.se

Läs mer om Centiro Solutions på www.centiro.com
Läs mer om SIQ på www.siq.se
Läs mer om Utmärkelsen Svensk Kvalitet på www.siq.se/vara-tjanster/utmarkelsen-svensk-kvalitet/